Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King 5.63 software

downloads | Handleidingen | release notes
Supportvraag

King 5.63 Download

Je vindt hieronder de King5.63 download.
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.

 

blanco

King5 Download & Instructie

Download King 5.63a2 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.63a

Voor King 5.62a2 zijn geen aparte licentiegegevens nodig. De laatst uitgegeven licentie voor 5.62a kun je voor alle 5.62a-releases gebruiken.

1. Controleer de Systeemeisen & Bekende problemen voor King 5.63a
2. Maak een  goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem).
3.

Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.

 • Indien je momenteel met King 5.59a, 5.60a of 5.61a werkt, kun je direct doorgaan naar stap 4.
 • Indien dit met King 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kun je direct naar punt 4 gaan.
 • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding: Stand-alone of Netwerk, het conversieschema voor de tussenstappen.
  Zie hieronder de tab ‘Handleidingen installatie & update’ .
 • Zorg er ook voor dat al je administraties zijn omgezet naar je huidig werkende King-release, voordat je de nieuwste software gaat installeren en King gaat updaten.
  NB. als King is geüpdatet naar de nieuwste versie dien je ook altijd je administraties bij te werken naar deze nieuwste update.
4.

Download de programmatuur van King 5.63a

NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer. Gebruik voor de download Microsoft Edge of een andere webbrowser.

5. Kijk hieronder bij de ‘Handleidingen installatie & update’ voor het juiste installatiedocument en volg de instructies.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate.
Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

NB. Bij de conversie naar de 5.63 kan het zijn dat in de data-folder ineens extra bestanden zijn bijgekomen. Dit zijn *.log bestanden die aangemaakt zijn tijdens de conversie van databases.

De bestanden die allèèn als *.log voorkomen kun je verwijderen, dus niet de bestanden die als *.log èn als *.db voorkomen.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld kun je de geel gearceerde *.log -bestanden verwijderen.

Laat de blauw gearceerde *.log -bestanden staan, hiervan bestaat ook een *.db (database) -bestand.  Deze log-bestanden zijn nodig voor je database.

 

Release notes

Je kunt hier het overzicht: Nieuwe functionaliteiten in King 5.63a1 (pdf) downloaden. Hierin tref je een nadere toelichting van onderstaande nieuwe onderdelen aan.

 1. Informatie in het startscherm
 2. Rapportage ingestelde rechten
 3. Verwerking boekingsgangen
 4. Verkooporders
 5. Berekening Betalingskorting
 6. Factureren /  Leveren
 7. Betaallinks
 8. Offerte module
 9. Info backorders
 10. Productie-orders
 11. Rapportage algemeen
 12. EAN-codes artikelen
 13. Diverse wijzigingen

1. Informatie in het startscherm

Per administratie kun je op het bureaublad van King een eigen tekst plaatsen met bijvoorbeeld belangrijke informatie over die betreffende administratie. Deze tekst is dan voor elke King gebruiker in die administratie zichtbaar.

2. Rapportage ingestelde rechten

De rechtenstructuur in King met de rechten per gebruiker kun je voortaan ook afdrukken.

3. Verwerking boekingsgangen

Na elke verwerking die financiële mutaties oplevert in King wordt een boekingsgang aangemaakt en krijg je de vraag wat je verder nog wilt doen met deze boekingsgang.

Nu kun je van de meeste verwerkingen vastleggen of je deze wel of niet wilt inzien, en meteen wilt verwerken (definitief maken) of voorlopig wilt laten.

4. Verkooporders

In King 5.63 zijn bij de verkooporders diverse aanpassingen doorgevoerd.

 • In de zoekvensters van de openstaande orders zijn de diverse waarschuwingen inzichtelijk gemaakt.
 • Om het aantal pop-up meldingen terug te dringen is in het order-invoervenster een paneel gecreëerd met aandachtspunten.
 • Het totale gewicht en volume van de verkooporder wordt weergegeven in het tabblad ‘Ordertotaal’, en per orderregel is een kolom toegevoegd met het gewicht en volume.
 • In het tabblad ‘Vaste gegevens’ van de order kun je extra tekst ingeven die in de e-mail van een orderdocument geplaatst kan worden.
 • Er is een controle op blokkade van de (factuur)debiteur bij het vrijgeven voor verzamellijst/levering.
 • In de orderkop wordt het 2e telefoonnummer weergegeven in plaats van het faxnummer (indien van toepassing).
 • Naast de controle of een artikel geblokkeerd is voor verkoop is er nu ook een controle of het artikel geblokkeerd is voor inkoop.
 • Het recht op wijzigen van de verkoopprijs/regelkorting bij het invoeren/muteren van een order is opgesplitst in twee aparte rechten voor Wijzigen verkoopprijs en Wijzigen korting.
 • Het verplichte partijnummer in een orderregel is achteraf te wijzigen (alleen bij concept-orders).
 • Bij het inlezen van orders via de webservices, worden de aantallen van conceptorders gereserveerd (mits ingesteld bij de ‘Vaste gegevens orders/facturering’).

5. Berekening Betalingskorting

Bij het gebruik van betalingskorting op een verkoopfactuur kun je instellen of de korting berekend moet worden over het factuurtotaal exclusief of inclusief BTW.

6. Factureren /  Leveren

Na het Leveren of Factureren van een order kun je nu de vragen, of de facturen goed afgedrukt zijn en of je een overzicht van niet verwerkte orders wilt, in- of uitschakelen.

 • De betaallink van Tikkie kun je nu ook gebruiken op de afdruk en de e-mail van de orderbevestiging, pro-forma nota en offerte.
 • De betaallink van Buckaroo is beschikbaar gemaakt op de afdruk en de e-mail van de orderbevestiging, pro-forma nota, offerte en aanmaningen.

8. Offerte module

Aan de offerte module zijn de volgende functionaliteiten toegevoegd:

 • Inkoopcombinaties worden ondersteund zoals bij orders en de prijsafspraken volgens de inkoopcombinatie.
 • Je kunt nu aparte factuur- en verzendadressen opgeven per offerteversie, deze worden default overgenomen van de debiteur.
 • Orderkorting is mogelijk, zoals je dat ook gebruikt in de verkooporders, volgens de default instellingen van de debiteur.
 • In de offerte kun je ‘Extra tekst e-mail bericht’ opgeven om over te laten nemen in het e-mail bericht van de offerte of later in de order in de e-mail.
 • Een melding volgt als de (factuur)debiteur geblokkeerd is, bij het goedkeuren offerte en bij het accepteren van de offerte.
 • Het opnieuw bepalen van de kostprijzen van de offerte, kan handmatig via de knop Terugzetten, of bij het kopiëren van de offerte of bij het accepteren van een offerte.
 • De geldigheidsdatum van een offerte is nog aan te passen nadat de offerte is uitgebracht.
 • Het recht voor het wijzigen van de verkoopprijs/korting van een offerte is net zoals bij orders opgesplitst in twee aparte rechten.
 • In offertes kun je, net als bij orders, het soort korting wijzigen: van kortingspercentage naar kortingsbedrag en terug.
 • Bij het toevoegen van een offerte, in het zoekvenster van Debiteuren, wordt de sorteerkolom vastgehouden.

9. Info backorders

 • Om de afhandeling van Backorders te vergemakkelijken kun je kiezen om ‘alle artikelen met backorders’ te tonen of artikelen te zien waarvan ‘alleen indien voorraad beschikbaar’ is.
 • Bij ‘info backorders’, ‘info backorders per artikel’ en ‘Info backorders per debiteur’ kun je schakelen tussen wel of geen weergave van je specificatievenster.
 • Nieuw is de ‘Beschikbare voorraad’, dit betreft de ‘Vrije voorraad’ plus het aantal ‘Gereserveerd voor backorder(s)’.
 • Via de ‘Ga naar’ -knop onder aan het venster kun je ook de ‘Voorraadaantallen in de tijd’ van het artikel oproepen.

10. Productie-orders

 • Om het aantal muis-kliks te verminderen is bij verwerken productieorders het aantal meldingen verminderd.
 • Bij het op-boeken van eindproducten via verwerken van een productieorder kan je een melding laten weergeven als er openstaande backorders zijn.

11. Rapportage algemeen

 • Er is ondersteuning voor het afdrukken van GS1-barcodes ingebouwd.
 • Dit zijn barcodes waarin meerdere gegevens in 1 barcode kunnen worden opgenomen, zoals o.a. artikelnummer, partij en houdbaarheidsdatum.

12. EAN-codes artikelen

 • De EAN-codes in King zijn uitgebreid van 14 naar 30 posities.
 • Je kunt de ‘Default EAN-code’ van de artikelen voortaan toevoegen op de layouts voor het afdrukken van Partijen, Serienummers en Productie orders.
 • Bij het ‘Exporteren van voorraadaantallen’ zijn ook de artikel EAN-codes toegevoegd.

13. Diverse wijzigingen

 • Bij ‘Afdrukken aanmaningen’ kun je ‘Extra tekst e-mail bericht’ ingeven die in het emailbericht kan worden opgenomen.
  • Hiervoor is bij de e-mail afdrukformaten de parameter <document_extra_tekst_e-mail_bericht> toegevoegd.
  • Ook kun je vanuit het afdrukvoorbeeld nu direct Afdrukken.
 • Via King Jobs zijn nu ook de bestellingen te verwerken.
 • Er is een recht toegevoegd voor het verwijderen van Abonnementen.
 • Bij het inlezen van een Digitaal archiefstuk via XML of webservices, kun je voortaan ook meteen een project koppelen.
 • King ondersteunt nu Private PKI Certificaten voor de ondertekening van de Aangiftes belastingdienst.
 • Voor de boekingen die gemaakt worden bij bankieren wordt in King ‘per boekdatum’ een stuknummer aangemaakt, in plaats van ‘per regel’ een stuknummer.
 • Wijzigingen en aanpassingen van het CBS (IDEP) voor 2021 zijn doorgevoerd voor de CBS-aangiftes.

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in 5.63a1

Module Omschrijving
Aanmaken betalingsvoorstellen wens: voor Betalingsvoorstel laagst beschikbare nummer gebruiken
Aanmaningen Wens: bij het versturen van een herinnering of aanmaning een Buckaroo betaallink mee kunnen sturen
Abonnementen Wens: in Zoekvenster ook op zoekcode of andere kolom kunnen openen
Afdr. omzetoverzicht naar BTW-rek. Afdrukken omzet naar BTW rekening duurt 20 minuten
Afdrukformaten Foutief gebruik OrderReference in UBL-factuur
Afdrukformaten Wens In proformanota’s een betaallink kunnen opnemen
Afdrukformaten Wens: Link Buckaroo niet naar Engelstalige website laten linken voor NL
Afdrukken facturen Wens: Melding niet meer tonen: ‘Wilt u de lijst van orders waarvan geen factuur is gemaakt afdrukken?’
Afdrukken partijen per artikel Wens: Standaard EAN-code af kunnen drukken bij ‘Afdrukken partijen’
Afdrukken productie-orders Wens: Default EAN-code beschikbaar maken in Afdrukken productie-orders
Afdrukken proformanota Wens: De Buckaroo betaallink ook aan pro-forma’s kunnen toevoegen
Afdrukken proformanota Afdrukveld BetaalverzoekURL werkt niet bij Proforma
Afdrukken proformanota Wens: ‘betaalverzoekurl’ voor Tikkie ook bij Proformanota’s
Afdrukken proformanota Volgorde van locatiecodes bij pro-forma nota afdrukvoorbeeld klopt niet meer na het leveren
Afdrukken serienummers per artikel Wens: default EAN-code beschikbaar maken in Afdrukken serienummers
Algemeen Aansluiten vorig boekjaar is eindeloos te herhalen waardoor de hele beginbalans iedere keer opnieuw wordt geboekt.
Algemeen Traagheid bij invoeren projectmutaties
Algemeen rekenmachine achter prijs- en korting-editvelden werkt niet meer
Algemeen KIB: Transactieomschrijving MT940 van RABO beter uitlezen
Algemeen Reactie mail vanuit KING verdwijnt achter KING schermen
Algemeen Koppeling digitaal archief dagboek bank is te zien bij inkoopfacturen
Algemeen De voorraad in het artikel heeft een ander ‘aantal in bestelling’ dan in openstaande bestellingen.
Artikelenstambestand Zoekvenster: via Naam leverancier: je kunt maar 1 digit opgeven
Betalingscondities Keuze voor Inclusief of Exclusief Btw over betalingsconditie
EAN-codes Wens: EAN code verlengen
Export voorraadaantallen XML Wens: EAN-code exporteren bij export voorraadaantallen (zowel XML als DIV)
Facturering wens: betalingskorting berekenen (naar keuze) over bedrag incl. of excl. BTW
Facturering wens: meldingen/vragen na ‘Zijn de facturen goed afgedrukt’ kunnen uitzetten
Facturering Factureren: historische partij/serienummer aantallen in juiste decimalen weergeven
Facturering Facturering: tracing uitbreiden en onnodig laden layout voorkomen
Factuurhistorie Kopieren order uit historie: verkeerde default locatie bij specificatieregel
Grootboekmutaties Bij aanpassen Grootboekrekening-mutaties, loopt King vast
Import artikelen XML Wijzigen kortingbedrag bij artikel zorgt voor ongewenst wijzigingen van kortingbedrag bij veel artikelen
Import magazijnontvangst XML Vinkje CBS niet aangezet bij import magazijnontvangst.
Import magazijnontvangst XML Magazijnontvangst is in te lezen en te verwerken op een bestelling die voor directe levering is aangemaakt
Import magazijnontvangst XML foutieve aantallen in de specificatieregels van magazijnontvangsten na import
Info boekingsgangen wens: venster Overzicht boekingsgang uitschakelen indien geen rechten
Info boekingsgangen vaste gegevens boekingsgangen: dubbelklikken regel zet grid niet in wijzig modus
Info mislukte afdrukopdrachten wens: duidelijker maken welke checkbox bij welke omschrijving hoort
Inkoopfacturen Openen artikelvenster traag vanuit vanuit inkoopfacturen
Instellen rechten wens: rechteninstelling kunnen afdrukken
Invoeren boekingen Wens: Afgeboekte OSP niet in het overzicht meer tonen
Invoeren orders wens: totale gewicht en volume van de order vermelden
Invoeren orders Wens: partij kunnen wijzigen bij order indien partij verplicht (na kopie-order uit historie)
Invoeren orders wens: recht wijzigen prijs/korting per orderregel splitsen
Invoeren orders Meldingen omtrent debiteur bij invoeren orders, komen in een extra warning panel
Invoeren orders Leverdatum verstreken ook als warning toevoegen in orders-edit
Invoeren orders Ophalen en wijzigen van weborders via de velden Opmerkingen er Referentie laten King vastlopen
Jobs Wens: Bestellingen via KingJobs kunnen verwerken
Jobs Job met Afdruk 282 – Verzamellijst per order wordt niet afgedrukt terwijl er wel gegevens zijn
Koppeling webwinkel SOAP Certificaat van webserver automatisch accepteren
Koppelingen Geen mail bij specifieke fout Kingwsc sync
Magazijnontvangsten Bij Magazijnontvangst vanuit Bestelling: melding per bestelregel dat pakbonnummer verplicht is.
NAW-stamgegevens 1e keer openen debiteurenscherm met filter is erg traag
Offertes Wens: orderkorting bij debiteuren meenemen naar/via offertes
Offertes Wens: meldingen indien Debiteur is ‘Geblokkeerd voor orderinvoer’
Offertes Wens: Offerte kunnen adresseren aan een verzendadres ipv het vestigingsadres
Offertes Wens: in offertes afleveradres kunnen selecteren
Offertes Wens: gebruik huidige kostprijs bij omzetten offerte naar order
Offertes Wens In offertes de prijsafspraken van inkoopcombinaties kunnen gebruiken
Offertes wens: opmerking van de debituer ook kunnen zien tijdens aanmaken van een offerte
Offertes Wens: Sorteerkolom zoekvenster debiteuren kunnen vasthouden
Offertes Terugzetten verkoopprijzen bij tarieven in offerteregels, leidt tot verkoopprijzen van 0
Offertes Schakelen kortings%/-bedrag consistent maken met orders
Offertes Kostprijzen niet meer te zien bij geaccepteerde offerte
Offertes Wens: Geldigheidsdatum aan kunnen passen bij al uitgebrachte offertes
Overnemen stamgegevens Bij overnemen stamgegevens – overnemen afdrukformaat, loopt King vast
Productie-orders wens: bij verwerken productieorder minder bevestigingen vragen
Productie-orders Bedrag reeds verwerkt wordt niet meegenomen bij verwerken productie-order
Rechten wens: afdrukken lijst met rechten voor rapportage naar accountant
Rechten Wens: Apart recht voor Verwijderen Abonnementen
Rechten WENS: controle op blokkade debiteur bij vrijgeven verzamellijst/levering
Telebankieren Wens: per boekdatum stuknummer ipv per afschriftregel een stuknummer
Telebankieren Banktransacties van batches (incasso/betaling) soms niet gematched door onbekend aantal batchregels
Telebankieren Foutmelding bij afdrukken ERA-bestand
Telebankieren Verwerken banktransacties: Zakelijke incasso’s kunnen terugboeken
Telebankieren Automatische verwerking bankboekingen: indien eerste factuur een credit betreft wordt alles hierop geboekt
Vaste gegevens elektronische aangiften Wens: Ondersteunen Private Certificaat King Aangifte
Vaste gegevens elektronische aangiften Wens: Ondersteunen Private Certificaat King Aangifte
Vaste gegevens POS POS order invoer: selecteer op kolom ‘artikel omschrijving’, echter de zoekfunctie staat op ‘artikelnummer’

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in 5.63a2

Module Omschrijving
Algemeen Artikel niet meer bereikbaar met F8 in Offertes
Bankrekeningen verwerken bankafschrift: verkeerde defaultwaarde bij referentie indien vooruitbetaling
Invoeren boekingen Ten onrechte een Leeg Openstaande posten venster geopend bij invoeren journaalposten
Invoeren orders Ten onrechte melding ‘Leverdatum verstreken’ indien geen datum ingevuld
Invoeren orders Verplichte vrije rubriek blijft melding geven dat deze ingevuld moet worden – waarde wordt weggehaald
Invoeren orders De grootte van paneel Referentie wordt niet onthouden na resizen
Offertes offertes en offerteversie – Foutmelding ‘is not a valid integer value’ bij wisselen kolomsortering in zoekvenster
Magazijnontvangsten Enter tab volgorde bij invoeren ontvangst niet goed
Productie-orders Productie: aantallen eindproduct niet goed overgenomen naar spec.regels na wijzigen aantal te produceren
Productie-orders productie-order: tweede specificatieregel in de productie-order (bijv. voor serienummers) kan niet meer aan verkooporder worden gekoppeld