Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

KING5 WMSMobile

Download | Installatie | Release Notes

KING5 WMSMobile

Download de programmatuur van King WMSMobile:

 1. Klik hier om de update versie 8.6.9.18 van King WMSLink te downloaden (42 MB).
  Deze release werkt alleen in combinatie met King 5.53a1 of hoger.
 2. Kies voor Uitvoeren (of Opslaan).
  Het bestand  UPDATE_KingMobileLink_v.8.6.9.18_20190801_15583108.exe wordt dan gedownload. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Voer de installatie van King WMS pas uit nadat alle data op de scanner verwerkt is.
  Als een scanner nog openstaande regels heeft, kan de update op de scanner niet worden uitgevoerd.
 4. Voor het gebruik van de King WMS Service is het Microsoft .NET Framework versie 4.6.1 of hoger noodzakelijk. (https://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=49981)
 5. Vanaf King WMS 8.6.5 is een aanpassing van de configuratie van de service noodzakelijk. Lees hiervoor goed de release notes, of neem contact op met onze helpdesk.

 

Release Notes

blanco

Release notes King WMSMobile 8.6.9

20 augustus 2019:

 • KingWMS versie 8.6.9.18
 • KingWMS Link versie 8.6.9.18
 • King WMS Service versie 8.6.9.18

Algemeen

 • Ophalen magazijn locatievoorraad geeft geen info, of geeft de voorraad van andere artikelen
 • Na het scannen van de EAN-code wordt bij een ontvangst het ontvangen aantal niet meer opgehoogd
 • Melding onbekende locatie gescand is verdwenen.
 • Ondersteuning voor King 5.60a.
 • KingMobile en KingMobileLink zijn hernoemd naar King WMSMobile om aan te sluiten bij de nieuwe naamgeving van het pakket.
 • De default locatie van het artikel is inzichtelijk via het scherm Artikel Locatie Voorraad.
 • Het scherm met beschikbare partijen toont alleen partijen waarvan een voorraad beschikbaar is op de gekozen locatie. Het is alsnog mogelijk om ook een lijst van alle partijen op te vragen.

Ontvangsten

 • Naast de datum, wordt het tijdstip waarop de magazijnontvangst is verwerkt nu ook aan King aangeboden.
 • Onterechte melding over ongeldige bestelnummers is verholpen.

Orderpicken

 • Uitklapper bij orderpicken: tijdens scannen van 1e artikel
 • Soms volgt er een onterechte melding: “Voorraad op de locatie is niet toereikend. Regel alsnog opslaan?” Deze melding is opgelost
 • In het overzicht van pickorders in King WMSLink zijn drie nieuwe kolommen toegevoegd. ‘Geïmporteerd om’ toont datum en tijdstip waarop de order in King WMSLink is ingelezen. ‘Gereed gezet door’ toont de medewerker die in King de status ‘Vrijgegeven voor verzamellijst’ of ‘Verzamellijst afgedrukt’ heeft toegekend aan de order. Dit laatste is afhankelijk van vanaf welke status King WMSLink de order importeert. ‘Referentie’ toont de referentie van de order uit King.
 • Als een regel wordt opgeslagen waardoor de voorraad op de gekozen locatie negatief zal worden, dan volgt een melding: ‘Voorraad op deze locatie is niet toereikend. Regel alsnog opslaan? Ja/Nee’.
 • Via een instelling kunnen alle orders die King WMSLink heeft geïmporteerd ook weer worden vrijgegeven in King bij het afsluiten van King WMSLink. Deze instelling staat bij King WMSLink -> Instellingen -> Orderpicken -> Tabblad ‘Koppeling met King’ -> ‘Orders intrekken en verwijderen met het afsluiten van King WMSLink’.
 • De voorzet van het aantal dat gepickt moet worden, kan worden ingesteld. Hierdoor moet het aantal dat wordt gepickt bevestigd door dit aantal ook in te voeren. De instelling staat in King WMSLink bij Handcomputer -> Handcomputer instellingen -> Tabblad ‘Orderpicken’ -> ‘Te picken aantal voorzetten’.
 • De melding ‘Order niet compleet gepickt’ bij het verwerken van een order op de handcomputer werd alleen getoond als er regels volledig waren overgeslagen. De melding wordt nu ook getoond als regels niet volledig in aantallen zijn gepickt.

Inventarisatie

 • De voorraadaantallen uit King werden niet goed geïmporteerd waardoor de vergelijking van de getelde voorraad verkeerde wijzigingen opleverde. Dit probleem is nu verholpen waardoor een telling weer de juiste correcties moet opleveren.

Release notes King WMSMobile 8.6.8

18-10-2017

 • KingMobile versie 8.6.8.1
 • KingMobileLink versie 8.6.8.12
 • KingMobileService versie 8.6.8.1

Algemeen

 • Ondersteuning voor King 5.57
 • Het aantal dagen dat backups op de scanner worden bewaard is variabel, met een maximum van 30 dagen.
 • Het logbestand van de webservice is verbeterd.
 • In GS1-128 barcodes is rubriek 15 gekoppeld aan de THT-datum van de partij.

Ontvangsten

 • Bij gebruik van de webservice kan eerst gezocht worden op bestelnummer voor het starten van een ontvangst. Op basis van het bestelnummer wordt de bijbehorende leverancier getoond.Deze instelling zit in KingMobileLink -> Instellingen -> Magazijnontvangsten: Leverancier zoeken o.b.v. bestelnummer.
 • De melding ‘meer ontvangen dan besteld’ kan ingesteld worden. Deze instelling zit in KingMobileLink -> Instellingen -> Magazijnontvangsten: ‘Meer ontvangen dan besteld’ melding tonen.

Orderpicken

 • Per debiteur en order kan ingesteld worden of niet gepickte aantallen in backorder moeten komen te staan. Hiervoor moet in de order een vrije rubriek van het soort selectievakje worden gemaakt. Deze vrije rubriek kan gekoppeld worden via KingMobileLink -> Instellingen -> Orderpicken -> Onder- en overleveren: Vrije rubriek voor ‘Backorders vervallen’.Indien dit vinkje aan staat, zal het aantal besteld aangepast worden tot de som van aantal reeds geleverd en aantal deze levering, zodat er geen aantallen in backorder komen te staan.
 • Bij het verwerken van de pickorder wordt de vervoerder getoond. Via een instelling kan de vervoerder optioneel ook aangepast worden op de handcomputer. Deze instelling zit in KingMobileLink -> Instellingen -> Orderpicken -> Algemeen: Vervoerder wijzigen bij verwerken pickorder.
 • Orders uit King kunnen nu ook geïmporteerd worden vanaf de status ‘Vrijgegeven voor verzamellijst. Deze instelling zit in KingMobileLink -> Instellingen -> Orderpicken -> Koppeling met King: Importeren order met orderstatus.
 • Het scherm met de order opmerking en referentie toont ook het gewicht en volume van de order indien de webservice actief is.
 • Indien met de scanner minder wordt gepickt dan gevraagd en er voorraad beschikbaar is op een andere locatie zal de vraag worden gesteld: “Artikel heeft voorraad op andere locatie. Beschikbare locaties tonen?”
 • KingMobileLink kan taken aanmaken in King indien er aantallen in backorder worden gezet of indien op een regel een aantal wordt onder- of overgeleverd. De taaksoort en gebruiker kunnen ingesteld worden via KingMobileLink -> Instellingen -> Orderpicken -> Onder- en overleveren: Taak aanmaken bij meer of minder picken.

Release notes King WMSMobile 8.6.7

8-2-2017

 • KingMobile versie 8.6.7.1
 • KingMobileLink versie 8.6.7.12
 • KingMobileService versie 8.6.7.5

Algemeen

 • Ondersteuning voor King 5.56

Ontvangsten

 • Melding indien de ontvangen regel minder bevat dan de openstaande bestelling. Deze melding is in te stellen via KingMobileLink -> Instellingen -> Magazijnontvangsten -> “Minder ontvangen dan besteld” melding tonen.

Orderpicken

 • De wijze waarop King WMS bepaalt of een order gecontroleerd moet worden, is aangepast. De instelling of orders worden gecontroleerd is nu verplaatst van een instelling per scanner naar één algemene instelling. Deze instelling wordt vervangen door de volgende instelling.
 • Per order is instelbaar of deze gecontroleerd moet worden. Hiervoor moet in King een vrije rubriek van het type ‘selectievakje’ worden aangemaakt in de orderkop. Deze vrije rubriek kan vervolgens gekozen worden via KingMobileLink -> Instellingen -> Orderpicken -> Controleren / inpakken -> Vrije rubriek voor ‘pickorder controleren’.
 • De functionaliteit van de controle module bevat zowel controle van de artikelen en het invullen van colli informatie. Deze twee stappen zijn nu gescheiden instelbaar. Stel het invoeren van colli in via KingMobileLink -> Instellingen -> Orderpicken -> Controleren / inpakken -> Colli invoeren bij inpakken. Als controleren uit staat, wordt alleen de stap voor invoeren van colli getoond.
 • Orders aan dezelfde debiteur met hetzelfde verzendadres, kunnen in King WMSworden samengevoegd. Indien dit staat ingesteld, worden de controle orders hiervoor nu ook samengevoegd.

Verplaatsingen

 • De scanner kan de default locatie van het artikel als voorstel invullen bij de naar-locatie. Dit veld wordt nu gevuld zodra het artikel is gekozen. Hierdoor kan de gebruiker eerst op de locatie bekijken hoeveel stuks er passen, voordat dit op de scanner ingevuld moet worden.

Order Entry

 • Indien klanten een handtekening zetten voor akkoord bij het verwerken van de order, kan deze nu ook in King worden opgeslagen in een vrije rubriek. Deze vrije rubriek wordt gekozen via KingMobileLink -> Instellingen -> Order Entry -> Vrije rubriek voor ‘handtekening’. Deze vrije rubriek in King moet van het type ‘Bestand’ zijn.

Release notes King Mobile 8.6.5

18-10-2016

 • KingMobile versie 8.6.5.1 KingMobileLink versie 8.6.5.18 KingMobileService versie 8.6.5.3

Algemeen

 • Ondersteuning voor King 5.55
 • Ondersteuning voor Psion freezer handcomputers voor temperaturen tot -30 C.
 • De update voor de scanners wordt automatisch uitgepakt en klaargezet voor WiFi en FTP.
 • Bij het eerste keer opstarten wordt een melding getoond dat de update is klaargezet en kan de gebruiker een video openen waarin het updateproces van de scanners wordt uitgelegd.
 • Bij het opstarten van het pakket controleert KingMobileLink of de gekozen King versie correct is. Zo niet, dan wordt automatisch de juiste versie gekozen.
 • Het maximale formaat van afbeeldingen die via de webservice kunnen worden opgevraagd is verhoogd naar 500 kb. Hiervoor moet, in de submap “KingMobileService” op de PC waar KingMobileLink staat, het bestand KingMobileWindowsService.exe.config worden aangepast. Onze helpdesk kan u hierbij helpen.
  • Vervang het stuk van <bindings> tot en met </bindings> door:
   <bindings> <basicHttpBinding> <binding name="default" maxBufferPoolSize="768000" maxBufferSize="768000" maxReceivedMessageSize="768000"> </binding> </basicHttpBinding> </bindings>

Orderpicken

 • In combinatie met King 5.55 toont in de openstaande order het tabblad ‘KingMobile’ de status van de order in KingMobile. Het blok ‘Status’ toont waar de order zich momenteel bevindt. De overige velden tonen de voorgaande stappen en tijdstippen.
 • Alle orders in het overzicht in KingMobileLink kunnen via Ctrl-A geselecteerd worden.
 • De ingestelde volgorde en breedte van kolommen wordt onthouden.
 • Het invoerveld voor collicodes (CC) is vergroot op de scanner, zodat ook SSCC’s van 18 tekens zichtbaar zijn.

Verplaatsingen

De instelling ‘direct verwerken na opslaan regel’ is komen te vervallen. Hiervoor dient in het vervolg de service gebruikt te worden. Er kan dus niet meer per regel een bestand naar KingMobileLink verstuurd worden. Regels kunnen per stuk worden opgeslagen via de webservice.  

Replenishment

 • De snelheid van de module is verbeterd en een geheugenprobleem zijn opgelost.
 • Bij het veld ‘Locatie van’ is een infoknop opgenomen waarmee alle voorraad op de opgegeven locatie bekeken kan worden
 • Bij het veld ‘Locatie naar’ is een infoknop opgenomen waarmee alle voorraad op de opgegeven locatie bekeken kan worden
 • Bij het veld ‘Artikel’ is een infoknop genomen die alle locatieinformatie van dit artikel toont.
 • Per categorie instelbaar of de ‘Locatie naar’ gescand moet worden ter bevestiging. Deze instelling zit in KingMobileLink -> Instellingen -> Bulk grijp.