Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King 5.69 software

Downloads | Handleidingen | Release notes
Supportvraag

King 5.69 Download

Je vindt hieronder de nieuwste King5 download: King 5.69a1
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.

 

blanco

Download & Instructie

Download King 5.69a1 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.69a

Voor King 5.xxa2 zijn geen aparte licentiegegevens nodig. De laatst uitgegeven licentie voor 5.62a kun je voor alle 5.62a-releases gebruiken.

1.

Controleer hier de Systeemeisen en Bekende problemen voor King 5.69a

en de Bekende problemen.

2. Maak een  goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem).
3.

Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.

  • Indien je momenteel met King 5.59a, 5.60a of 5.61a werkt, kun je direct doorgaan naar stap 4.
  • Indien dit met King 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kun je direct naar punt 4 gaan.
  • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding: Stand-alone of Netwerk, het conversieschema voor de tussenstappen.
    Zie ‘Handleidingen installatie & update‘ .
  • Zorg er ook voor dat al je administraties zijn omgezet naar je huidig werkende King-release, voordat je de nieuwste software gaat installeren en King gaat updaten.
    NB. als King is geüpdatet naar de nieuwste versie dien je ook altijd je administraties bij te werken naar deze nieuwste update.
4.

Download de programmatuur van King 5.69a

NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer.
Gebruik voor de download Microsoft Edge of een andere webbrowser.

LET OP:

KING ERP 5.68a1 is op dit moment niet te downloaden.
Bekijk hier het geconstateerde probleem: zie Bekend probleem > Tab King 5.68.We werken eraan om zo spoedig mogelijk KING ERP 5.68a2 hier beschikbaar te stellen waarin dit probleem is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

5. Kijk bij ‘Handleidingen installatie & update‘ voor het juiste installatiedocument en volg de instructies.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate.
Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

Release Notes 5.69a

Kijk hier voor de Release notes 5.69a1 (pdf)

Kijk voor een pdf-document met meer uitleg over de Nieuwe functionaliteiten in King 5.69a1 (pdf).

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in King 5.69a

Kijk hier voor het pdf-overzicht met onderstaande opgeloste defects en wensen 5.69a1 (pdf).

Module

Omschrijving

Algemeen Parameter <ArchiefStukJaar> niet te gebruiken bij verplaatsen archief
Aanmaken betalingsvoorstel Openstaande post via incasso, komt ten onrechte mee in betalingsvoorstel
Aanmaken betalingsvoorstel Opdrachtdatum niet gevuld met ‘andere datum’ bij toevoegen in leeg voorstel
Aanmaken betalingsvoorstel Controle op opdrachtdatum vóór huidige datum
Aanmaken incasso’s Soms foutmelding bij aanmaken grote incasso opdrachten
Afdr. verzamellijst Te veel regels bij verkoopeenheden met afwijkend aantal voorraadeenheden
Afdrukformaten Soms dubbele bijlagen met gebruik macro’s
Afdrukformaten Uitvoeren job maakt wel PDF bestand, maar verstuurt deze niet via email
Afdrukformaten Variabele bijlage i.c.m. tekstregels zonder code kan te veel bijlages geven
Afdrukken voorraadmutaties Foutmelding Resource not found bij afdrukken voorraadmutaties oer debiteur naar bestand
Afdrukvoorloopvenster Performance-verbetering doorgevoerd bij diverse afdrukvoorloopvensters
Algemeen Afdrukformaat XML negeert nieuwe exemplaren bij verzenden (na bijvoorbeeld 2e orderbevestiging)
Algemeen Soms ten onrechte dubbele records in tabArtikelLocatie
Automatische bestellingen Artikel niet in besteladvies door verkeerd berekenen minimum afname bij gebruik inkoopeenheid
Besteladviezen Traagheid aanmaken besteladvies via order (directe inkoop)
Betalingsopdrachten Betalingskenmerk van openstaande post wordt afgekapt in betalingsopdracht
Betalingsopdrachten IBAN betaling aan Turkije wordt niet geaccepteerd door Rabobank
CBS goederencodes Inlezen goederencodes neemt veld maatstaf niet mee
Contactpersonen Foutmelding bij toevoegen medewerker met verplichte vrije rubriek
Facturering UBL-bestand soms incorrect, bv. bij korting op rorderegels
Factuurhistorie Zoeken op factuur-/uitlevernummer traag in factuur-/uitleverhistorie
Factuurhistorie Zoeken op artikelnummer in factuur-/uitleverhistorie laat ook bonnen zien waarin artikel niet is gefactureerd/geleverd
Factuurhistorie Historische kostprijs van tarief werd niet meegenomen bij maken creditnota o.b.v. factuurhistorie
Import orders XML Foutmelding bij importeren lege XML
Import orders XML Partijnummer niet goed voorgezet bij controle oudere partij
Import XML Tekst op factuur soms onjuist gevuld (indien niet meegegeven)
Import XML Import order XML: Staffelkorting niet goed berekend bij gebruik verkoopeenheden
Info boekingsgangen Pop-up melding bij boekingsgang in gebruik verschijnt soms achter scherm
Inkoopfacturen Overzicht prijzen in inkoopfactuur in vreemde valuta toont na verwerken inkoopfactuur valuta bedragen door elkaar
Inkoopfacturen Soms dubbele boeking op prijsverschillen bij directe levering
Inkoopfacturen Foutmelding Division by Zero bij verwerken inkoopfactuur
Inkoopfacturen Prijsverschil soms niet goed geboekt indien VVP = 0,00
Invoeren bestellingen Bij bestelling o.b.v. order, wordt niet naar ‘verplichte inkoper’ gekeken
Invoeren orders Ga naar uitleverhistorie kijkt naar verkeerde recht (factuurhistorie i.p.v. uitleverhistorie)
Invoeren orders Niet altijd melding dat artikel op voorraad is bij directe inkoop
Invoeren orders Opmerking veld van order niet te vergroten
Invoeren orders Soms foutmelding bij verlaten veld Aantal besteld in orderregel
Invoeren orders Specificatieregel kon verkeerd gevuld worden na wijzigen verkoopeenheid
Invoeren orders Wijzigen van de eenheid in orderregel wijzigt niet de eenheid in specificatieregel
Invoeren orders Soms ten onrechte melding Verwijzing is verwijderd (verzendadres)
Invoeren orders Aantal deze levering wordt negatief bij verlagen aantal besteld i.c.m. directe inkoop
Invoeren orders Onterecht specificatieregel met partij voorgezet bij ‘Controle op oudere partij’
Invoeren orders Bij wijzingen magazijn van verkooporder worden de specificatieregels niet opnieuw bepaalt
Invoeren orders BTW berekenen van prijzen gaat niet goed als prijsafspraak is excl. BTW en order staat op incl. BTW
Koppeling webwinkel King wordt bij beoordelen prospect met fout afgesloten bij gebruik rare tekens
Leveren Een niet voorraadhoudend artikel kan niet geleverd worden door lege locatie
Magazijnontvangsten Dubbel magazijnontvangstnummer kon worden toegekend
Mutatielog Mutatielog geeft fout bij vrije tabellen zonder vrije velden
NAW-stamgegevens Webklant/webshops worden soms ten onrechte gewijzigd
NAW-stamgegevens BTW-nummer controle niet consistent
Offertes Afronding nettoprijs op regelniveau onjuist
Offertes Aantal nu te factureren niet volgens instelling vaste gegevens orders/facturering na accepteren offerte
Offertes Performance verbeterd bij gebruik volgartikelen
Offertes Tarief zonder aantallen geeft na accepteren offerte toch aantal(len) op orderregel
Onderhoud recepten Bij componenten is het zoekveld soms niet overeenkomstig de geselecteerde kolom
OSS-aangifte Foutmelding bij openen OSS-aangifte
OSS-aangifte Aangifte kon worden ingediend zonder landcode waardoor deze werd afgekeurd
OSS-aangifte Probleem met afgekeurde aangifte i.v.m. afwijkende omzet t.o.v. BTW-bedrag
Partijen Prijzen niet goed ingevuld bij aanmaken partij vanuit magazijnontvangst
Partijen Land van herkomst niet te zien zonder recht ‘Inzien kost- en verkoopprijzen/marges’
Partijen Aantallen in zoekvenster tonen met decimalen conform instelling artikel
Point Of Sale Betaalde POS bonnen bleven bij openstaande bonnen staan
Productie-adviezen Soms onterechte melding ‘geen veelvoud van x,yy’ bij gebruik van verkoopeenheid met afwijkende aantallen
Productieorders Productieorder krijgt ander aantal maal te produceren dan volgens advies
Productieorders Productie recept gaat niet goed om met verkoopeenheden bij directe productie
Rechten Webservice Projectmutatie_regel_ToevoegenWijzigen: Onterechte melding onvoldoende rechten
Rechten Recht Verwijderen projecten is niet aanwezig
Rekeningschema Rekeningsoort soms niet te wijzigen
Serienummers serienummer volgens artikelgegevens aan andere debiteur uitgeleverd dan volgens uitleverhistorie
Tarieven Bij aanmaken tarief vanuit orders, sluit tariefscherm te vroeg
Telebankieren Bankmutaties worden soms niet automatisch geboekt
Voorraadcorrecties Bulkverwerking voorraadcorrecties geeft soms deadlocks
Voorraadcorrecties Performance verbeterd bij verwerken meerdere voorraadcorrecties
Voorraadmutaties Niet alle magazijncodes worden getoond
Vrije rubrieken Velden in scherm te klein, deze meer ruimte gegeven (oa. Omschrijving)
Webservices Algemeen Bij webservice Archiefstuk_Toevoegen soms Internal Server Error 500
Webservices Algemeen SQL-code blijft worden uitgevoerd terwijl King Webservice time-out HTTP 500 terug geeft
Webservices Algemeen Webservice MagazijnOntvangst_ontvangstregel_Toevoegen: onterechte melding ‘Artikelnummer van leverancier wordt bij meerdere artikelen gebruikt’
Webservices Financieel Boekingsgang_Journaalpost_Journaalregel_Toevoegen: fout bij koppelen projecten aan journaal regel
Webservices Logistiek Via Webservice Artikel_ToevoegenWijzigen kon soms ten onrechte vinkje Voorraad bijhouden worden gewijzigd
Webservices Logistiek Na wijzigen bestelregel via webservice is bestelling niet te verwerken (melding aantal besteld/specificatieregels)
Webservices Logistiek Productiegrootte niet goed gevuld bij aanmaken recept via webservice
Webservices Logistiek Aantal niet meegenomen naar projectmutatie via webservice Boekingsgang_Journaalpost_Journaalregel_Toevoegen
Webservices NAW Via Webservice Debiteur_ToevoegenWijzigen werden soms ten onrechte webwinkels verwijderd
Webservices NAW Geslacht contactpersoon werd op Onbekend gezet indien niet meegegeven
Webservices Orders Webservice Order_orderRegel_toevoegen kon fout geven bij buitenlandse debiteuren icm artikelomschrijvingen in meerdere talen
Werkbonnen Foutmelding bij goedkeuren werkbon indien gekoppeld tarief geblokkeerd is