Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King Webservices

download | instructies | systeemeisen

blanco

King Webservices - Download

Instructies en systeemeisen

Op het systeem moeten de volgende onderdelen geïnstalleerd zijn voordat King Webservices kan worden geïnstalleerd:

 • King versie 5.54 client/server of hoger
 • Vanaf release King 5.53a is voor bepaalde King-functies minimaal .Net Framework 4.5.2 vereist.
  Kijk hier voor de instructiehandleiding (pdf).
 • Internet Information Services (IIS) versie 7.0 of hoger
  LET OP: ook enkele IIS-onderdelen met betrekking tot ASP.NET dienen te worden geactiveerd bij de installatie van IIS.
  Dit kan in Windows, via ‘Windows onderdelen in- of uitschakelen’. Afhankelijk van de gebruikte versie van Windows kies je hier voor alle modules waarin ASP.NET vermeld wordt.
  Als er een versienummer vermeld is, kies dan voor versie 4.5 of hoger. Deze modules staan onder ‘IIS-installatie onderdeel toepassingsontwikkeling’.