Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King 5.68 software

downloads | Handleidingen | release notes
Supportvraag

King 5.68 Download

Je vindt hieronder de nieuwste King5 download: King 5.68a2
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.

 

blanco

Download & Instructie

Download King 5.68a2 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.68a

Voor King 5.xxa2 zijn geen aparte licentiegegevens nodig. De laatst uitgegeven licentie voor 5.62a kun je voor alle 5.62a-releases gebruiken.

1.

Controleer hier de Systeemeisen en Bekende problemen voor King 5.68a

en de Bekende problemen.

2. Maak een  goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem).
3.

Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.

  • Indien je momenteel met King 5.59a, 5.60a of 5.61a werkt, kun je direct doorgaan naar stap 4.
  • Indien dit met King 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kun je direct naar punt 4 gaan.
  • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding: Stand-alone of Netwerk, het conversieschema voor de tussenstappen.
    Zie ‘Handleidingen installatie & update‘ .
  • Zorg er ook voor dat al je administraties zijn omgezet naar je huidig werkende King-release, voordat je de nieuwste software gaat installeren en King gaat updaten.
    NB. als King is geüpdatet naar de nieuwste versie dien je ook altijd je administraties bij te werken naar deze nieuwste update.
4.

Download de programmatuur van King 5.68a

NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer.
Gebruik voor de download Microsoft Edge of een andere webbrowser.

LET OP:

KING ERP 5.68a1 is op dit moment niet te downloaden.
Bekijk hier het geconstateerde probleem: zie Bekend probleem > Tab King 5.68.We werken eraan om zo spoedig mogelijk KING ERP 5.68a2 hier beschikbaar te stellen waarin dit probleem is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

5. Kijk bij ‘Handleidingen installatie & update‘ voor het juiste installatiedocument en volg de instructies.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate.
Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

Release Notes 5.68a

Kijk hier voor de Release notes 5.68a1 (pdf)

Kijk voor een pdf-document met meer uitleg over de Nieuwe functionaliteiten in King 5.68a1 (pdf).

NB. in 5.68a2 zijn geen nieuwe Release notes, alleen opgeloste Defects.

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in King 5.68a

Lijst van in King 5.68a2 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

Afdrukformaten Variabele bijlages worden naar alle gefactureerde debiteuren gemaild
Invoeren orders Default recept wordt niet altijd voorgezet bij directe productie
Artikelen Overnemen kostprijs van default leverancier gaat niet goed na bladeren  door artikelen
Magazijnontvangsten Foutmelding na melding ‘Zoektekst is niet toegestaan’ bij zoeken op artikel

Lijst van in King 5.68a1 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

Abonnementen Foutmelding bij toevoegen volgartikelen in abonnement
Afdrukformaten Afdrukformaat 90MB oorzaak>vinkje afbeelding schalen wordt niet onthouden.
Afdrukformaten Afdrukformaat met variabelebijlage werkt niet vanuit factuurhistorie
Afdrukformaten IBAN nummer niet op afdruk factuur naar XML voor EDI koppeling
Afdrukformaten Fout in tag AllowanceCharge
Afdrukken artikel-etiketten Wens: Afdruk van artikeletiketten per verkoopeenheid met EAN-code verkoopeenheid
Afdrukken backorders Wens: vrijevelden artikel ook bij afdruk backorders vermelden
Afdrukken historische OSP Wens: instelbaar maken van de lay-out historische openstaande posten
Afdrukken historische OSP Wens: Layout muteren in Afdrukken Historische Openstaande Posten Debiteuren
Afdrukken offertes Offerte module NAW blok vestigingsadres kijkt NIET naar contactpersoon
Afdrukken verzamellijst Wens: webwinkel af kunnen drukken op verzamellijst per order
Algemeen Wens: Mogelijkheden Dashboard crediteuren gelijk als debiteuren
Algemeen BTW berekenen van prijzen gaat niet goed als de prijsafspraak op exclusief btw staat en de order op inclusief btw staat
Algemeen Verkooporders: Ingevoerde colli-regel niet altijd opgeslagen
Algemeen Mutatielog: King crasht bij inkoopfacturen met Alt KVS
Algemeen Performance: Traagheid bij opvragen partij bij invoeren orders
Algemeen Bij niet kunnen verwijderen digitaal archiefstuk, toch document al verwijderd
Algemeen Tikkie URL gebruikt ten onrechte totaal excl. BTW ipv incl. BTW
Algemeen POSbonnen die nog open staan verwijderen.
Algemeen Verzendadressen worden niet ontdubbeld
Algemeen Gebruiker Systeem komt steeds als default bij het aanmelden
Algemeen Vertaling van King in het Engels verbeteren, veel spelfouten
Algemeen Orderkorting van prijsdebiteur wordt niet meegenomen bij XML import bij een inkoopcombinatie
Artikelenstambestand Wens: Artikelafbeelding kunnen kopiëren vanuit Artikelgegevens tabblad Afbeelding
Artikelenstambestand Artikelen > dashboard: uitklapper bij (snel) scrollen door artikelen browse als er ook andere vensters open staan
Artikelenstambestand Wens: Adviesprijs toevoegen aan overzicht artikelen
Artikelenstambestand Artikelen > Dashboard: uitklapper via besteladvies scrollen door artikelen wanneer deze geselecteerd is op tabblad dashboard
Bankrekeningen Wens: Er staat in de omschrijving welke via het MUT-bestand word ingelezen /NAME dit is niet wenselijk.
CBS aangifte exporteren Afwijkend gewicht op CBS-aangifte door afrondingsverschil.
Facturering Taalcode debiteur niet overgenomen naar afdrukformaat bij directe facturering met levering
Facturering UBL factuur voldoet niet aan de standaard: baseamount mag niet geexporteerd worden bij kortingsbedrag
Factuurhistorie Wens: bij kopie-order maken vanuit de factuurhistorie, Vrije Rubrieken ook meenemen
Factuurhistorie Mailen vanuit factuurhistorie doet niets
Factuurhistorie de functie alles weergeven bij openen onder factuurhistorie, weergeven werkt niet.
Factuurhistorie Ordernummer in uitleverhistorie heeft in de factuurhistorie ineens een ander debiteurnummer
Helpsysteem XML-Tarieven: Onjuiste veldnaam in de Help
Helpsysteem Help: snelkoppeling bijwerken van programma Toevoegen wachtrij gegevens
Helpsysteem help: Aanmaakbutton + aanvulling volgende orderdatum
Helpsysteem help: duidelijker vermelden dat kredietbeperking/betalingskorting bij crediteur niet automatisch wordt berekend (itt de debiteur)
Historische magazijnontvangsten Historische magazijnontvangsten tonen ontvangsten als Deels verwerkt als boeking doorgeboekt is in beginbalans volgende jaar
Import besteladviezen XML import artikel – 1 artikel krijgt geen omschrijving met handmatig bestelling wel
Import orders XML XML import order geeft bedrag als korting ipv percentage als je geen korting meegeeft
Import orders XML wens order xml import en order regel toevoeg webservice: bij toevoegen orderregels ook productievinkje mee kunnen geven en recept koppelen
Importeren boekjaar Diversen > Importeren boekjaar toont bij bronadministratie alle administraties i.p.v. administraties aangevinkt bij toegankelijke administraties
Info artikelen Foutmelding bij productieadvies, productieadvies bevat regel met eindproduct dat niet meer in recept staat.
Inkoopfacturen Archiefstuk koppelen aan journaalpost via verwerken Inkoopfactuur werkt niet als archiefstuk niet op verwerking via invoeren journaalpost staat
Inkoopfacturen Foutmelding bij maken inkoopfactuur omdat bestelling en magazijnontvangst een tarief bevat met positief aantal en negatieve prijs
Inkoopfacturen Voorraad > Inkoopfacturen > Inkoopfacturen > Inkoopfactuur : foutieve afronding inkoopprijs
Instellen rechten Visuele bug – Rechten vs voorraadcorrecties
Invoeren bestellingen Wens: in bestelling module pijltjes net zoals in offertemodule om regelvolgorde aan te kunnen passen.
Invoeren bestellingen Wens: bij nog openstaande bestellingen een kolom toevoegen met de waarde van de nog te ontvangen goederen
Invoeren orders Wens: bijhouden wie order heeft ingevoerd
Invoeren orders Wens : Artikelnummer leverancier bij info artikelen kunnen zien bij invoeren orders
Invoeren orders Wens: ‘Aantal besteld’ default vullen met 1 (bij directe inkoop)
Invoeren orders Wens: Locatie van alle artikelen in order op default locatie zetten
Invoeren orders Wens: bij aanmaken credit-order o.b.v. factuurhistorie ook de vrije rubrieken overnemen!
Invoeren orders Premature melding Directe Productie
Invoeren orders Bij een order met een artikel met volg artikelen, gaan de volgartikelen niet mee naar de afstandsverkopen.
Invoeren orders Invoeren orders kijkt niet naar instellingen vaste gegevens order – levering m.b.t. deellevering
Invoeren orders Wens Indien geen locatie is ingevuld dan de locatie waar de meeste voorraad staat gebruiken
Invoeren orders Wens: instelbaar maken van tonen marge bij scherm invoeren orders wanneer je staffel opzoekt
Invoeren orders Wens: Controle op aanstaan van vinkjes directe inkoop / directe productie in orderregel
Invoeren orders Doorscrollen en terugbladeren via Ctrl F6 en F7 bij openstaande orders werkt niet meer sinds de 5.67A3
Invoeren orders Order > Orderregel: Foutmelding bij scrollen door tekstblokken
Jobs Foutmeldingen uitvoeren jobs
Koppeling webwinkel SOAP Wens: bij accepteren webprospects meer gegevens beschikbaar in lijst (plaats, tel) en deze kunnen exporteren
Levering Na factureren zijn enkele Orders niet te leveren.
Magazijnen Wens: Controle op geblokkeerde magazijnlocatie bij magazijnontvangsten.
Magazijnontvangsten Voorraadvenster van invoeren magazijnontvangst geeft verkeerde voorraadaantal aan
NAW-stamgegevens Wens: debiteur tabblad documenten keuze om e-mail naar verzendadres te sturen
NAW-stamgegevens Foutmelding bij afdrukken documenten order, No Primary key for foreign key ‘FK_fvrFrefGid’ in table ‘tabFactuurVrijeRubriek’.
NAW-stamgegevens Wens: vrije rubrieken van contactpersonen zichtbaar in tabblad contactpersonen
NAW-stamgegevens Wens: Bijhouden datum/tijd en resultaat BTW-nummer controle
NAW-stamgegevens Het KVK nummer wordt bij controle niet ingevuld op website van de Kamer van Koophandel
Offertes Wens: bij aanmaken order obv offerte deze goedkeuren volgens de VG orders. nu worden offerte orders nooit goedgekeurd.
Offertes vertegenwoordiger komt niet via afdrukformaat terecht in offerte email, wel in factuur email
Offertes Orderregels voor directe inkoop gaan niet in backorder bij aanmaken order op basis van offerte
Offertes Offerte > order aanmaken: Land van oorsprong in orderregel blijft leeg als je een order maakt o.b.v. een offerte.
Openstaande posten Wens: veld factuurbedrag opnemen in scherm alle openstaande posten debiteuren en crediteuren
Openstaande posten tikkie koppeling wordt niet altijd aangemaakt
Openstaande posten Kolom Boekstuknummer wordt niet onthouden na het aanzetten in openstaande posten debiteuren/ crediteuren
Partijen Wens: vrije rubrieken partijen automatisch vullen met de inhoud van de overeenkomstige vrije rubriek bij het artikel (net als bij debiteuren & orders)
Productie-adviezen productieorders krijgen bij 2de eindproduct verkeerde locatie mee
Rechten functie zoeken in archiefstukken niet mogelijk bij geen rechten
Serienummers 1 serienummer geeft aan beschikbaar ondanks dat deze in een order staat
Telebankieren Foutmelding tijdens annuleren boeken rekeningafschrift wat aan het afletteren is
Telebankieren Bij verwerken van ERA bestand wordt de omschrijving van OSP 2 en 3 overschreven door osp 1
Telebankieren Wens: Info bankmutaties, saldo tegenrekening en datum laats bijgewerkt tonen
Touchscreen Foutmelding bij overnemen van een pos2 bon in Pos3, melding: Verkoopeenheidnaam is leeg!
Uitleverhistorie Bij uitleverhistorie kan er niet goed gezocht worden op de kolommen bestelnummer directe levering en aflevernummer.
Uitleverhistorie Factuur en Uitleverhistorie naar Bestandsafdruk t.b.v. mail geeft geen tags mee
Webservices algemeen Wens: Inkoopfacturen kunnen goedkeuren via een webservice
Webservices algemeen Wens: webservice om een niet verwerkte inkoopfactuur te verwijderen
Webservices algemeen webservice InkoopFactuur_Verwerken geeft onterecht de melding dat inkoopfactuur niet gevonden kan worden
Webservices Logistiek Wens: Aan webservice Artikel_ToevoegenWijzigen vinkje Kostprijs wijzigen bij orderinvoer toevoegen
Webservices Logistiek Wens: Kostprijs kunnen opgeven via webservice Order_Regel_Toevoegen
Wijzigen orderstatus Openstaande orders van deb geeft bij vrijgeven facturering: Leveringsconditie moet een nummer hebben
Wijzigen prijzen Wens: Als de berekende prijs obv recept hetzelfde is als de bestaande prijs geen prijs berekenen

Kijk hier voor het pdf-overzicht met bovenstaande opgeloste defects en wensen 5.68a1 (pdf).