King5.64 software

downloads | Handleidingen | release notes
ContactSupportvraag

King 5.64 Download

Je vind hieronder de nieuwste King5 download: King 5.64a1

Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.
We bieden ook oudere releases aan, vooral met het oog op eventuele conversie. Educatieve releases worden minder frequent ge-update.
Klik hier voor de FAQ King5: over het downloaden, installeren, back-uppen en licentie ingeven.

blanco

King5 Download & Instructie

Download King 5.64a1 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.64a

Voor King 5.62a2 zijn geen aparte licentiegegevens nodig. De laatst uitgegeven licentie voor 5.62a kun je voor alle 5.62a-releases gebruiken.

1.

Controleer de systeemeisen voor King 5.64a

en de Bekende problemen.

2. Maak een  goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem).
3.

Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.

 • Indien je momenteel met King 5.59a, 5.60a of 5.61a werkt, kun je direct doorgaan naar stap 4.
 • Indien dit met King 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kun je direct naar punt 4 gaan.
 • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding: Stand-alone of Netwerk, het conversieschema voor de tussenstappen.
  Zie hieronder de tab ‘Handleidingen installatie & update’ .
 • Zorg er ook voor dat al je administraties zijn omgezet naar je huidig werkende King-release, voordat je de nieuwste software gaat installeren en King gaat updaten.
  NB. als King is geüpdatet naar de nieuwste versie dien je ook altijd je administraties bij te werken naar deze nieuwste update.
4.

Download de programmatuur van King 5.63a

NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer. Gebruik voor de download Microsoft Edge of een andere webbrowser.

5. Kijk hieronder bij de ‘Handleidingen installatie & update’ voor het juiste installatiedocument en volg de instructies.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate.
Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

Release notes

Je kunt hier het overzicht: Nieuwe functionaliteiten in King 5.64a1 (pdf) downloaden. Hierin tref je een nadere toelichting van onderstaande nieuwe onderdelen aan.

 1. Informatie in het startscherm
 2. Rapportage ingestelde rechten
 3. Verwerking boekingsgangen
 4. Verkooporders
 5. Berekening Betalingskorting
 6. Factureren /  Leveren
 7. Betaallinks
 8. Offerte module
 9. Info backorders
 10. Productie-orders
 11. Rapportage algemeen
 12. EAN-codes artikelen
 13. Diverse wijzigingen

1. Informatie in het startscherm

Per administratie kun je op het bureaublad van King een eigen tekst plaatsen met bijvoorbeeld belangrijke informatie over die betreffende administratie. Deze tekst is dan voor elke King gebruiker in die administratie zichtbaar.

2. Rapportage ingestelde rechten

De rechtenstructuur in King met de rechten per gebruiker kun je voortaan ook afdrukken.

3. Verwerking boekingsgangen

Na elke verwerking die financiële mutaties oplevert in King wordt een boekingsgang aangemaakt en krijg je de vraag wat je verder nog wilt doen met deze boekingsgang.

Nu kun je van de meeste verwerkingen vastleggen of je deze wel of niet wilt inzien, en meteen wilt verwerken (definitief maken) of voorlopig wilt laten.

4. Verkooporders

In King 5.63 zijn bij de verkooporders diverse aanpassingen doorgevoerd.

 • In de zoekvensters van de openstaande orders zijn de diverse waarschuwingen inzichtelijk gemaakt.
 • Om het aantal pop-up meldingen terug te dringen is in het order-invoervenster een paneel gecreëerd met aandachtspunten.
 • Het totale gewicht en volume van de verkooporder wordt weergegeven in het tabblad ‘Ordertotaal’, en per orderregel is een kolom toegevoegd met het gewicht en volume.
 • In het tabblad ‘Vaste gegevens’ van de order kun je extra tekst ingeven die in de e-mail van een orderdocument geplaatst kan worden.
 • Er is een controle op blokkade van de (factuur)debiteur bij het vrijgeven voor verzamellijst/levering.
 • In de orderkop wordt het 2e telefoonnummer weergegeven in plaats van het faxnummer (indien van toepassing).
 • Naast de controle of een artikel geblokkeerd is voor verkoop is er nu ook een controle of het artikel geblokkeerd is voor inkoop.
 • Het recht op wijzigen van de verkoopprijs/regelkorting bij het invoeren/muteren van een order is opgesplitst in twee aparte rechten voor Wijzigen verkoopprijs en Wijzigen korting.
 • Het verplichte partijnummer in een orderregel is achteraf te wijzigen (alleen bij concept-orders).
 • Bij het inlezen van orders via de webservices, worden de aantallen van conceptorders gereserveerd (mits ingesteld bij de ‘Vaste gegevens orders/facturering’).

5. Berekening Betalingskorting

Bij het gebruik van betalingskorting op een verkoopfactuur kun je instellen of de korting berekend moet worden over het factuurtotaal exclusief of inclusief BTW.

6. Factureren /  Leveren

Na het Leveren of Factureren van een order kun je nu de vragen, of de facturen goed afgedrukt zijn en of je een overzicht van niet verwerkte orders wilt, in- of uitschakelen.

 • De betaallink van Tikkie kun je nu ook gebruiken op de afdruk en de e-mail van de orderbevestiging, pro-forma nota en offerte.
 • De betaallink van Buckaroo is beschikbaar gemaakt op de afdruk en de e-mail van de orderbevestiging, pro-forma nota, offerte en aanmaningen.

8. Offerte module

Aan de offerte module zijn de volgende functionaliteiten toegevoegd:

 • Inkoopcombinaties worden ondersteund zoals bij orders en de prijsafspraken volgens de inkoopcombinatie.
 • Je kunt nu aparte factuur- en verzendadressen opgeven per offerteversie, deze worden default overgenomen van de debiteur.
 • Orderkorting is mogelijk, zoals je dat ook gebruikt in de verkooporders, volgens de default instellingen van de debiteur.
 • In de offerte kun je ‘Extra tekst e-mail bericht’ opgeven om over te laten nemen in het e-mail bericht van de offerte of later in de order in de e-mail.
 • Een melding volgt als de (factuur)debiteur geblokkeerd is, bij het goedkeuren offerte en bij het accepteren van de offerte.
 • Het opnieuw bepalen van de kostprijzen van de offerte, kan handmatig via de knop Terugzetten, of bij het kopiëren van de offerte of bij het accepteren van een offerte.
 • De geldigheidsdatum van een offerte is nog aan te passen nadat de offerte is uitgebracht.
 • Het recht voor het wijzigen van de verkoopprijs/korting van een offerte is net zoals bij orders opgesplitst in twee aparte rechten.
 • In offertes kun je, net als bij orders, het soort korting wijzigen: van kortingspercentage naar kortingsbedrag en terug.
 • Bij het toevoegen van een offerte, in het zoekvenster van Debiteuren, wordt de sorteerkolom vastgehouden.

9. Info backorders

 • Om de afhandeling van Backorders te vergemakkelijken kun je kiezen om ‘alle artikelen met backorders’ te tonen of artikelen te zien waarvan ‘alleen indien voorraad beschikbaar’ is.
 • Bij ‘info backorders’, ‘info backorders per artikel’ en ‘Info backorders per debiteur’ kun je schakelen tussen wel of geen weergave van je specificatievenster.
 • Nieuw is de ‘Beschikbare voorraad’, dit betreft de ‘Vrije voorraad’ plus het aantal ‘Gereserveerd voor backorder(s)’.
 • Via de ‘Ga naar’ -knop onder aan het venster kun je ook de ‘Voorraadaantallen in de tijd’ van het artikel oproepen.

10. Productie-orders

 • Om het aantal muis-kliks te verminderen is bij verwerken productieorders het aantal meldingen verminderd.
 • Bij het op-boeken van eindproducten via verwerken van een productieorder kan je een melding laten weergeven als er openstaande backorders zijn.

11. Rapportage algemeen

 • Er is ondersteuning voor het afdrukken van GS1-barcodes ingebouwd.
 • Dit zijn barcodes waarin meerdere gegevens in 1 barcode kunnen worden opgenomen, zoals o.a. artikelnummer, partij en houdbaarheidsdatum.

12. EAN-codes artikelen

 • De EAN-codes in King zijn uitgebreid van 14 naar 30 posities.
 • Je kunt de ‘Default EAN-code’ van de artikelen voortaan toevoegen op de layouts voor het afdrukken van Partijen, Serienummers en Productie orders.
 • Bij het ‘Exporteren van voorraadaantallen’ zijn ook de artikel EAN-codes toegevoegd.

13. Diverse wijzigingen

 • Bij ‘Afdrukken aanmaningen’ kun je ‘Extra tekst e-mail bericht’ ingeven die in het emailbericht kan worden opgenomen.
  • Hiervoor is bij de e-mail afdrukformaten de parameter <document_extra_tekst_e-mail_bericht> toegevoegd.
  • Ook kun je vanuit het afdrukvoorbeeld nu direct Afdrukken.
 • Via King Jobs zijn nu ook de bestellingen te verwerken.
 • Er is een recht toegevoegd voor het verwijderen van Abonnementen.
 • Bij het inlezen van een Digitaal archiefstuk via XML of webservices, kun je voortaan ook meteen een project koppelen.
 • King ondersteunt nu Private PKI Certificaten voor de ondertekening van de Aangiftes belastingdienst.
 • Voor de boekingen die gemaakt worden bij bankieren wordt in King ‘per boekdatum’ een stuknummer aangemaakt, in plaats van ‘per regel’ een stuknummer.
 • Wijzigingen en aanpassingen van het CBS (IDEP) voor 2021 zijn doorgevoerd voor de CBS-aangiftes.

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in 5.63a1

Module Omschrijving