Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King5.59 software

Downloads | Handleidingen | Release notes
Supportvraag

King 5.59

Je vindt hieronder de King 5.59 download.
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.

 

blanco

King5.59a3 Download & Instructie

1. Controleer de systeemeisen en de bekende problemen voor King 5.59a.
1. Maak een goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem).
2.

Controleer in de huidige King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie gewerkt wordt.

  • Indien dit met King versie 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kan direct doorgegaan worden naar de volgende stap.
  • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding (stand-alone of Netwerk) het conversieschema voor de tussenstappen. Zie hiervoor de ‘Handleidingen installatie & update’.
3.

Zorg ervoor dat alle administraties zijn omgezet naar de huidige King-release.

  • Dit kan door in de huidige King aan te melden zonder administratie.
  • Ga vervolgens naar ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > UPDATE ADMINISTRATIE(S).
  • Selecteer hier via de knop Alles selecteren alle administraties en laat deze via de knop ‘Verwerken’ updaten.
4.

Download de programmatuur van King 5.59a:

5. Ga naar de ‘Handleidingen installatie & update’, kies het juiste installatiedocument en volg de instructies.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate.
Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

Release notes King 5.59

Nieuw: Inkoopstatistieken

Vanaf King 5.59 (vanaf maandmodel King Handel Basis) kunnen inkoopstatistieken worden bijgehouden en opgevraagd na verwerking van de inkoopfacturen.

  • Je kunt zelf indelingen maken om deze statistieken op te vragen, af te drukken of in Excel over te nemen.
  • Denk bijvoorbeeld aan: ‘Inkopen per leverancier per artikel’ of ‘Inkopen per leverancier per periode’, ‘Inkopen per periode per artikel’.

Nieuw: Info balans:

Nu kunnen ook de ‘Resultaten per periode‘ op de balans getoond worden.

Nieuw: Rechten per archiefsoort

Per gebruiker en per archiefsoort kun je recht op inzage aangeven.

Nieuw: Extra gegevens In zoekvenster productie-orders

Het zoekvenster is uitgebreid met Debiteurnummer, debiteurnaam en ordernummer.

Nieuw: Extra gegevens beschikbaar in afdruk offerte

In de offerte-layout zijn de extra velden toegevoegd: Gewicht, Gewicht per, Volume en Volume per.

Nieuw: Gegevens ingelogde medewerker op te nemen in email

Bij de afdrukformaten in de e-mail zijn de verschillende gegevens van de ingelogde medewerker in het Bericht toe te voegen.

Nieuw: Layouts

In het Details-blok in de layout kunnen gegevens meerdere keren worden afgedrukt. Zoals de adressen op een etikettenvel, de orderregels op een factuur, of de openstaande posten op een aanmaning.

Nieuw: Webservices

  • Orders zijn uitgebreid met verkoopeenheden
  • Onderhoud van Recepten via webservices mogelijk
  • Automatische update KIngWebservice vanaf King 5.59 update

– Nieuw: Vrije rubrieken van crediteur worden meegenomen naar de bestelling

Bij ‘aanmaken bestellingen’ vanuit besteladviezen, worden de vrije rubrieken bij je crediteur overgenomen naar de vrije rubrieken van de bestelling.

– Nieuw: Point Of Sale

Prijzen worden opnieuw bepaald na wijzigen van debiteur.

Diverse defects opgelost, zie hieronder voor een overzicht.

Download voor een nadere toelichting van bovengenoemde nieuwe onderdelen in King 5.59a1 het overzicht van de nieuwe functionaliteiten in King 5.59a1 (pdf).

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in King 5.59

Volledige lijst van in King 5.59a3 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module Omschrijving
Aanmaningen Afdrukken aanmaningen > Aan te manen debiteuren > melding layout 900 verwijderd
Algemeen Uitklapper als Dashboard openstaat en debiteuren of crediteuren wordt aangeklikt
Invoeren projectmutaties Directe inkoop niet meer mogelijk met Overige Kosten
Rechten Via tab contactregistraties (in debiteur) archiefstuk te tonen zonder recht.
Scandocumenten Knop Archiefstuk niet zichtbaar bij Taakgegevens na koppelen van e-mail

 

Volledige lijst van in King 5.59a2 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module Omschrijving
NAW-stamgegevens Zoekveld links onder in het venster is niet bruikbaar als je via debiteur of crediteur naar mutaties gaat
Facturering Vanaf de tweede factuur komt er geen kopiefactuur meer
Import orders XML Onbekend verzendadres in xml-order wordt wel toegevoegd bij debiteur maar niet opgenomen in de order.

 

Volledige lijst van in King 5.59a1 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module BugOmschrijving
Afdrukformaten Wens Ingelogde medewerker als variabel veld in Afdrukformaten
Afdrukken ICP-aangiftes Telling op afdruk ICP aangifte klopt niet
Afdrukken pakbon Orderreferentie bevat vreemde tekst in pakbonlayout
Algemeen Klant heeft ten onrechte de knop Productieadvies
Algemeen Uitklapper in engelstalige versie Field TegenBoth not found
Artikelenstambestand Filter per Vrije rubrieken niet meer getoond
Artikelenstambestand Uitklapper in artikelscherm in tab Recepten
Automatisch aanmaken bestellingen Vrije rubrieken crediteur niet overgenomen naar bestelling bij een automatische bestelling
Facturering Bij batchfacturering komt er geen verzamelfactuur, maar losse facturen
Import orders XML XML Import orders zet Aparte leveringen altijd op JA terwijl debiteur anders ingesteld staat
Import orders XML Import buitenlandse verkooporder neemt tab CBS niet mee
Info balans Wens : Winst per periode kunnen zien als periodes geactiveerd zijn
Invoeren bestellingen Kan vanuit een bestelling niet Goedkeuren als het recht Inzien kost- en inkoopprijzen /marges uit staat
Invoeren bestellingen Onlogische tab-volgorde in scherm Invoeren bestellingen
Invoeren bestellingen Leverdatum leverancier wordt niet meegenomen naar de bestelling verwachte ontvangstdatum.
Invoeren bestellingen Wens: Kunnen instellen dat Alle openstaande bestellingen niet wordt geopend met alleen de bestellingen van het default magazijn vd gebruiker
Invoeren bestellingen Foutmelding DataSet frmBestellingInvoer.sqlBestelRegels not in edit or insert mode
Invoeren boekingen Bij selecteren en overnemen meerdere referentienummers worden de aantallen niet mee overgenomen.
Invoeren boekingen Afboeken deelbetaling van incasso laat bedrag onderweg bij openstaande post staan
Invoeren orders karakter ‘=’ in verkoopeenheid geeft uitklapper King
Invoeren orders Order specificatieregel is decimaal loos
Invoeren weekstaat Cursor en rekenmachientje niet getoond in weekstaat bij tekstgrootte groter dan 100%.
Koppeling webwinkel SOAP Prijsafspraken van artikelen die geen webartikel zijn worden toch toegevoegd aan de wacht 6. Artikel/VerkoopeenheidMenuoptie
Layout-editor incl. preview Lettertype/grootte in Richtext kan niet worden gewijzigd
Levering wens: obv de order etiketten kunnen afdrukken, 1 etiket per eenheid per artikel
Levering Termen in vaste gegevens aanpassen van ‘afdrukken’ naar ‘genereren’.
Magazijnontvangsten In de Help staat niet vermeld dat bij het verwerken magazijnontvangst met factuurboeking op de tussenrekening inkopen wordt geboekt.
Offertes kostpijs toch zichtbaar bij de 2e , 3e en daarop volgende regels ondanks dat via “Muteren” de optie “Meekijken” is aangevinkt.
Offertes wens: het veld volume en gewicht beschikbaar in de afdruk van de offerteregel
Omzetgegevens wens: inkoopstatistieken crediteuren (conform omzetstatistieken debiteuren)
Periode-indeling Via Diverse – verwijderen boekjaar melding: Gegevens in gebruik bij facturen
Point of sale Als je bij POS debiteur A kiest, vervolgens de bon invult, en dan debiteur A verandert naar debiteur B, dan laat hij de prijzen van debiteur A staan
Productie-orders Gebruiker wil debiteur en verkooporder zien bij aangemaakte productie orders
Productie-orders Specificatieregels voor serienummer niet te koppelen aan verkooporder.
Rechten Wens: Rechten digitaal archief uitbreiden met ‘Rechten archiefsoort’
Rechten Ondanks dat Inzien kost- en inkoopprijzen/ marges uitstaat toch kostprijzen te zien in order
Scandocumenten Digitaal archief inzien en openen van uit de debiteur is traag
Webservices Orders Wens: Webservice Order aanmaken incl Verkoopeenheden.
Xsl transformaties Wens: ook Java of Vb scripts kunnen gebruiken in XSLT transformaties