Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King 5.67 software

downloads | Handleidingen | release notes
Supportvraag

King 5.67 Download

Je vindt hieronder de nieuwste King5 download: King 5.67a3
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.

 

blanco

Download & Instructie

Download King 5.67a3 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.67a

Voor King 5.xxa2 zijn geen aparte licentiegegevens nodig. De laatst uitgegeven licentie voor 5.62a kun je voor alle 5.62a-releases gebruiken.

1.

Controleer hier de Systeemeisen en Bekende problemen voor King 5.67a

en de Bekende problemen.

2. Maak een  goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem).
3.

Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.

  • Indien je momenteel met King 5.59a, 5.60a of 5.61a werkt, kun je direct doorgaan naar stap 4.
  • Indien dit met King 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kun je direct naar punt 4 gaan.
  • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding: Stand-alone of Netwerk, het conversieschema voor de tussenstappen.
    Zie ‘Handleidingen installatie & update‘ .
  • Zorg er ook voor dat al je administraties zijn omgezet naar je huidig werkende King-release, voordat je de nieuwste software gaat installeren en King gaat updaten.
    NB. als King is geüpdatet naar de nieuwste versie dien je ook altijd je administraties bij te werken naar deze nieuwste update.
4.

Download de programmatuur van King 5.67a

NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer.
Gebruik voor de download Microsoft Edge of een andere webbrowser.

5. Kijk bij ‘Handleidingen installatie & update‘ voor het juiste installatiedocument en volg de instructies.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate.
Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

Release Notes 5.67a

Kijk voor een pdf-document met meer uitleg over de Nieuwe functionaliteiten in King 5.67a1 (pdf).

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in King 5.67a

Lijst van in King 5.67a3 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

Algemeen E-mailen via office365 m.b.v. OAuth2 is mogelijk
Algemeen

Foutmelding bij overnemen ontvangst naar inkoopfactuur

Database/Queries

Het OB-nummer is leeg na conversie naar 5.67

Facturering

Bijlagen van King emails niet zichtbaar in iOS Mail app

Goedkeuren projectmutaties

Foutmelding bij accepteren projectmutaties via weekstaat

Import artikelen XML

XML import artikelen wordt extreem traag bij grotere importbestanden

Import journaal XML

Uitbreiding: XML import journaal met koppeling projectmutatie

Invoeren orders

Uitbreiding: volgorde van orderregels is handmatig aan te aanpassen

Invoeren orders

Na wijziging wordt de inhoud ven een vrije rubriek (type keuzelijst) niet opgeslagen

Levering

Vrije rubrieken worden niet altijd geprint op de pakbon

NAW-stamgegevens

Controle BTW-nummer via website europa.eu geeft 404 foutmelding

Overnemen stamgegevens

Foutmelding bij overnemen afdrukformaten

Telebankieren

Versnellen handmatig verwerken banktransacties

Lijst van in King 5.67a2 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

Aanmaken betalingsopdrachten Omschrijving/betalingskenmerk mist gegevens bij aanmaken/wijzigen voorstel met verzamelregels
Abonnementen Foutmelding bij selecteren van het verzendadres bij een nieuw abonnement
Administratiegegevens Foutmelding bij gebruikersbrowse als niet ingelogd in administratie
Afdrukformaten De variabelen voor bestandsnaam <layoutnaam> geeft niet de naam van de layout maar ‘vlsrapport’ als bestandsnaam
Algemeen Nieuwe link KvK-controle
Factureren Crash King bij directe facturatie 5.67
Import XML Artikelen XML-import artikel/webservice
Invoeren boekingen Foutmelding bij invoeren journaalpost bij gebruik van muisscroll door boekstukken terwijl een info-venster is geopend
Invoeren orders Foutmelding invoeren orders bij artikel via directe inkoop zonder leverancier
Invoeren orders Invoeren orders: Kostprijs niet meer te wijzigen
Mutatielog Rechten externe users op mutatielogtabellen
Mutatielog Mutatielog, geen appName meer updaten als king gesloten wordt
Mutatielog Mutatielog, bij problemen de setappname kunnen disablen
Partijen Foutmelding bij partijenbrowse
Prijsafspraken per artikel Prijsafspraken na imort artikelen XML verkeerd type
Telebankieren Automatisch verwerken banktransacties
Webservices Orders Webservice orderregel_toevoegen
Wijzigen orderstatus Openstaande orders van debiteuren geeft bij vrijgeven facturering

Lijst van in King 5.67a1 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

Aanmaken betalingsopdrachten Willekeur bij Afboeken Betaalverschil in Betaalvoorstel
Afdrukformaten Afdrukken voorraadoverzicht naar Exceldata geeft sinds 5.66a foutieve export
Afdrukformaten Wens: extra bijlagen als laatste toevoegen aan de mail, oftewel het orderdocument als eerste bijlage
Afdrukformaten Wens: Ordernummer beschikbaar maken voor de naam van het bestand in het afdrukformaat
Afdrukformaten Wens: Afdrukformaten, bijlagen afzonderlijk of samenvoegen
Afdrukformaten Wens: Bij afdrukformaten ook de vertegenwoordiger van de order/inkoper van de bestelling beschikbaar maken als variabelen
Afdrukformaten Wens: Extern Ordernummer als tag beschikbaar in afdrukformaten
Afdrukformaten Wens: juiste Hoofdlettergebruik bij gebruik van variabelen in afdrukformaten/emailbericht
Afdrukformaten Wens: Snelcodes afdrukformaten uitbreiden met verkoper en inkoper or order/bestelling
Afdrukformaten Wens: veld beschikbaar maken voor bestandspad in afdrukformaten
Afdrukformaten Wens: Vrije rubrieken van orderregels op XML afdruk factuur (voor EDI)
Afdrukformaten Wens: XSLT ook bij afdrukformaat kunnen gebruiken
Afdrukken bestelbrieven Wens: Bestelbrief kunnen sorteren op artikelnummer volgorde
Afdrukken openstaande bestellingen nawblok wordt niet gevuld afdruk bestelling bij aanmaken nieuwe layout
Afdrukken orderbevestiging Wens: afdrukverslagen filteren op met/zonder fouten in 1e overzicht
Afdrukken prijsopgave Wens: prijsopgave kunnen mailen naar het emailadres van de contactpersoon
Algemeen Aanpassen melding bij verlopen licentie
Algemeen Aanpassing labels OB-nummer: OB-nummer van fiscale eenheid / onderdeel verduidelijken
Algemeen Automatisch logbestand verkleinen werkt niet meer in 5.66
Algemeen In Engelse versie van King staan Nederlandse teksten die niet vertaald zijn naar Engels
Algemeen Tussenrekening 2995 – verschil door historische inkoopprijs
Algemeen Wens: Melding geven als er niet automatisch een nummer gegenereerd kan worden bij verzendadressen
Algemeen Wens: wachtwoordveld voor de mailserver verlengen
Artikelenstambestand Uitklapper 5.65 artikelenbestand wanneer er 2 administraties zijn geopend in artikelenbestand
Artikelenstambestand Wens: artikelenbrowse aanvullen met CBS code
Artikelenstambestand Wens: instellingen bij kopiëren artikel onthouden
Autokosten Digitaal archiefstuk koppelen aan ‘Activa’ geeft uitklapper King
Bankrekeningen tekst met typo in gegevens eigen bankrekening
CBS aangifte exporteren de tabel tabcbsaangifteexport niet wordt geschoond bij het verwijderen van boekjaren.
CBS-optie King neemt onterecht ook artikelen die een aan een opbrengstgroep van het type Diensten mee naar de CBS aangifte. Dit is niet wenselijk.
Dagboekmutaties Bij wijzigen dagboek boeking met een geblokkeerde grootboekrekening resulteert in vastloper King
Debiteurgroepen Sinds de 5.60 update zie ik in debiteurenkaart geen website koppeling meer
Doorboeken betalingsopdrachten Uitklapper bij doorboeken betalingsopdracht
Excel2King Excel2King 3.0: Opbrengstgroepen beginnend met 0 worden niet meer geconverteerd met voorloopnullen
Facturering Wens: Het BTW-nummer van de orderdebiteur af kunnen drukken op de factuur
Facturering Wens: vanuit factuurhistorie crediteren ook de vertegenwoordiger automatisch invullen
Factuurhistorie Orderkorting uit factuurhistorie bij kopiëren overnemen
Factuurhistorie Wens: e-mail o.b.v. historie nogmaals kunnen versturen
Factuurlayouts variabele is in afdruk niet selecteerbaar wanneer deze op ander subreport staat
Gebruikersgegevens Wens: gebruiker uitloggen / connecties verbreken op afstand via informatie over King
Helpsysteem Bestandsindeling die in de Help staat, komt niet overeen met wat CBS aangeeft
Import XML Import XML Artikel | PrijsPer kleiner dan 1 wordt niet toegestaan
Indelen exploitatieoverzicht Uitklapper via CTRL toets zoals in Excel een exploitatie overzicht te maken
Inkoopfacturen King extreem traag bij openen magazijnontvangst in de inkooporder
Inkoopfacturen Wens: vanuit artikelscherm inkoopfacturen oproepen waarin deze voorkomt
Invoeren bestellingen Wens: Bestellingen waarvan ontvangstdatum verstreken is en niet volledig ontvangen zijn rood kunnen markeren
Invoeren bestellingen Wens: bij bestellingen, artikelinfovenster ook extra informatie (maatwerk) beschikbaar maken
Invoeren bestellingen Wens: EAN-codes van leverancier adressen opnemen bij beschikbare bestelbrief-velden.
Invoeren orders 5.66 King facturen werkt tab niet meer bij orderinvoer
Invoeren orders Bij het wijzigen van een orderregel is het onderste gedeelte niet zichtbaar met een licentie King Factureren
Invoeren orders Cannot convert ” to timestamp bij overnemen factuur vanuit factuurhistorie
Invoeren orders Omschrijving artikel in verkooporder meenemen naar besteladvies werkt niet goed.
Invoeren orders Wens: Melding bij nieuwe orderregel indien artikel bij dezelfde debiteur in offerte
Invoeren orders Wens: bij openstaande orders kolom land toevoegen bij het factuuradres en/of verzendadres
Invoeren orders Wens: in openstaande orders per debiteur de kolom leverconditie toevoegen
Invoeren projectmutaties Crash King bij accepteren projectmutatie met volgnr van 10 karakters
Invoeren projectmutaties ProjectCategorie enkel tonen indien gebruikt binnen project, werkt niet bij afdruk projectmutaties
Invoeren projectmutaties Wens: Categorie opnemen als tabelonderdeel bij invoeren projectmutaties
Koppeling webwinkel MijnWinkel Meerdere webshops gekoppeld: verschillende betaalcondities en manieren van goedkeuren gaat niet goed
Layout-editor incl. preview Layout overlooppositie en stoppositie werken niet meer samen
Magazijnontvangsten Wens: THT als afdrukveld op layout Magazijnontvangsten
NAW-stamgegevens Hoofdletter Z is niet in te voeren bij landcodes veld landcodes iso-2
NAW-stamgegevens KVK button bij beoordelen prospect is andere (verkeerde) link dan rechtstreeks bij de debiteur
Offertes Kopiëren Offerte andere Debiteur | Verkeerde BTW Code
Openstaande posten Wens: Melding bij fiatteren van een OSP als er geen Bankrekening aanwezig is.
Overnemen stamgegevens overnemen job vergeet veld ‘aantal maal uit te voeren’ in te vullen
Point of sale Gepinde kassabonnen kunnen niet worden verwijderd
Prijsafspraken per artikel In prijsafspraken per artikel zijn prijsafspraken van het Soort prijsafspraak: LE: 5, deze zijn niet te verwijderen
Printen en Printermanagement Printeropdracht kijkt niet goed naar printer-papierlades
Productie-orders omschrijving productie-order komt niet terug in de omschrijving van het boekstuk c.q. journaalpost
Productie-orders Wens: Kunnen produceren in een veelvoud van een op te geven productiegrootte
Projecten Kolomindeling Digitaal archief bij projecten wordt niet meer onthouden
Projecten Venster sluit plots na kopiëren projectonderdeel via het venstermenu
Webservices algemeen webservice voor het aanmaken van recepten: bij de componenten de omschrijvingen blijven leeg.
Webservices algemeen webservice wijzigen productieorder past geen 0 toe
Webservices algemeen Wens: Webservices uitbreiden met Inkoopfactuur Verwerken
Webservices Orders keuzelijst leeg maken t.b.v. webservices in 5.66 niet meer mogelijk
Webservices Orders Wens: magazijncode wijzigen voor orderregel bij webservice orderRegel_wijzigen
Wijzigen prijzen Wens: in het scherm Wijzigen kost en verkoopprijzen, de mogelijkheid: ‘Ga naar artikel’

Kijk hier voor het pdf-overzicht met bovenstaande opgeloste defects en wensen 5.67a1 (pdf).