Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King 5.66 software

downloads | Handleidingen | release notes
Supportvraag

King 5.66 Download

Je vindt hieronder de nieuwste King5 download: King 5.66a5
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.

 

blanco

Download & Instructie

Download King 5.66a5 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.66a

Voor King 5.xxa2 zijn geen aparte licentiegegevens nodig. De laatst uitgegeven licentie voor 5.62a kun je voor alle 5.62a-releases gebruiken.

1.

Controleer hier de Systeemeisen en Bekende problemen voor King 5.66a

en de Bekende problemen.

2. Maak een  goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem).
3.

Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.

  • Indien je momenteel met King 5.59a, 5.60a of 5.61a werkt, kun je direct doorgaan naar stap 4.
  • Indien dit met King 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kun je direct naar punt 4 gaan.
  • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding: Stand-alone of Netwerk, het conversieschema voor de tussenstappen.
    Zie ‘Handleidingen installatie & update‘ .
  • Zorg er ook voor dat al je administraties zijn omgezet naar je huidig werkende King-release, voordat je de nieuwste software gaat installeren en King gaat updaten.
    NB. als King is geüpdatet naar de nieuwste versie dien je ook altijd je administraties bij te werken naar deze nieuwste update.
4.

Download de programmatuur van King 5.66a

NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer.
Gebruik voor de download Microsoft Edge of een andere webbrowser.

5. Kijk bij ‘Handleidingen installatie & update‘ voor het juiste installatiedocument en volg de instructies.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate.
Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

Release Notes 5.66a

Release 5.66a1

Kijk voor een pdf-document met meer uitleg: Nieuwe functionaliteiten in King 5.66a1.

Release 5.66a4

Voor de CBS aangifte vanaf 2022 zijn enkele verplichte velden in King 5.66a4 (en de nieuwere releases) toegevoegd.
Het gaat om de velden Douaneregeling en Leveringsconditie (leveringsvoorwaarden).
Deze velden zijn verplicht bij extrahandel (handel met landen buiten de EU).

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in King 5.66a

In King 5.66a5 opgeloste bug

Module

Omschrijving

Export naar Excel Afdrukken naar excel geeft een foutieve export indien er gebruik wordt gemaakt van het afdrukformaat met het bestandsformaat ‘Excel Data’.

Lijst van in King 5.66a3 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

Wijzigen prijzen Kostprijswijzigingen o.b.v. inkoopprijs: artikelen zonder inkoopprijzen krijgen de inkoopprijzen van het vorige artikel
Invoeren orders Bij invoeren orders worden met de Tab/Enter bepaalde velden (zoals ‘Prijs’) overgeslagen
Jobs Druk je een rapport af via de jobserver, dan wordt er geen gebruiker weergegeven in de header op het rapport

Lijst van in King 5.66a2 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

CBS aangifte exporteren Export CBS-aangifte: OB-nummer van moedermaatschappij gebruiken ipv eigen bedrijf
Afdrukformaten Achtergrond afbeelding komt niet mee in de afdrukformaat orderdocumenten

Lijst van in King 5.66a1 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen

Module

Omschrijving

Aangifte omzetbelasting Rubriek 5d Kleineondernemersregeling disabled bij aangiftes vanaf 2022
Aanmaken betalingsvoorstellen Aanmaken betalingsvoorstel komt met debiteuren in plaats van crediteuren
Aanmaningen Teller wordt niet bijgehouden bij rekeningoverzichten
Aanmaningen Wens: rekeningoverzicht alleen kunnen afdrukken voor debiteuren met keuze rekeningoverzicht
Afdrukken omzetoverzicht per land Fouten in omzetoverzicht / land met afwijkende periode indeling.
Afdrukken productieverzamellijst Wens: Op productie verzamellijst ook ‘tekst op factuur’ van artikel af kunnen drukken (nu alleen korte omschr.)
Afsluiten boekjaar Wens: voorlopig afsluiten boekjaar zonder dat iedereen uit King moet.
Afsluiten boekjaar Wens: webservice automatisch tijdelijk uitschakelen tijdens afsluiten boekjaar
Algemeen Importeren van artikelen met gewijzigde marges past de prijzen niet automatisch aan
Algemeen Order/project nummers incompleet
Artikelenstambestand Afronding bij inkoopeenheid anders als bij bestelling
Artikelenstambestand Partij in gebruik bij inkoopfactuurregels verwijderen geeft uitklapper
Artikelenstambestand Wens: Webartikel-instellingen niet automatisch mee kopiëren bij kopiëren artikel (ter voorkoming te vroege/onjuiste synchronisatie)
Automatisch aanmaken bestellingen King klapt er uit bij het genereren van een bestelling vanuit een besteladvies.
Database/Queries Dynamische triggers aan database toegevoegd
Export NAW XML Wens: Export NAW XML relaties : ook KVK- en BTW-nummer exporteren
Factuurhistorie Wens: Bij kopie-orders o.b.v. factuurhistorie, rekening houden met directe productie
Factuurhistorie Wens: In factuurhistorie ook de mogelijkheid om via ‘ga naar’ naar uitleverhistorie van deze order te kunnen gaan
Factuurlayouts Wens: WMS gegevens kunnen afdrukken op orderdocumenten
Factuurvoorstellen Wens: Totalen weergeven bij factuurvoorstellen
Indelen info omzetgegevens via treeview Wens: omzetindeling van info omzetgegevens kunnen kopieren
Info journaal Wens: journaal uitgebreid: sorteren op kolom boekingsgang
Installatie Outlookkoppeling KingOutlook: Redemption library updaten
Instellen layout bestelbrieven Wens: CBS-Goederencode kunnen afdrukken
Invoeren bestellingen Wens: De omschrijving van het datum ook zichtbaar op de regel in de inkooporder.
Invoeren bestellingen Wens: Totaal van bestelling, naar keuze Totaal besteld / Nog te ontvangen
Invoeren orders BTW code van zakelijke klant met verzendadres in Duitsland, maar wordt in Nederland gefactureerd, veranderd in nieuwe BTW code voor particulieren
Invoeren orders UItklapper tijdens invoeren orders ActiveForm : frmArtikelenBrowseVerkoop
Invoeren orders Venster Voorraadinfo bij invoeren artikelregel scrolt ongewenst naar beneden
Invoeren orders Wens: aandachtspunten invoeren order : (deze) debiteur heeft (nog) openstaande oders
Invoeren orders Wens: Naam of Omschrijving van verzendadres toevoegen aan zoekvenster openstaande orders
Invoeren orders Wens: vrije rubrieken op orderregelniveau
Jobs Job geeft foutmelding ‘could not convert variant of type (Null) into type (Integer)’
Jobs Via een Job de balans in pdf mailen komt er een foutmelding dat er geen email-adressen zijn opgegeven.
Layout-editor incl. preview Wens: in afdrukken orders veld directe productie opnemen
Levering Verzamellevering / facturering in de boeking per order referentie vast leggen – nu is saldo analyse niet betrouwbaar
Magazijnontvangsten Wens: Melding bij ontvangst van een directe inkoop dat de goederen ontvangen zijn
NAW-stamgegevens Bij Windows-style volgt in Naw-Documenten een zwarte balk
NAW-stamgegevens Wens: Automatische nummering bij aanmaken van nw verzendadres.
NAW-stamgegevens Wens: Bij NAW zoekvenster in de snelle zoekbalk ook de zoekcode en nummer meenemen bij het zoeken
NAW-stamgegevens Wens: geblokkeerde debiteuren niet meer weergeven in zoekvensters
Offertes King klapt er uit bij offerte – toevoegen regel.
Productie-adviezen Wens: aanmaken productieadvies rekening laten houden met reeds aangemaakte productieadviezen
Productie-adviezen Wens: vanuit een productieadvies maar één productieorder kunnen aanmaken
Productie-orders Directe productie: Aantal nu te factureren volgt niet aantal deze levering
Productie-orders Wens: productieordernummer kunnen toevoegen aan omschrijving journaalpost
Projecten Wens: apart recht verwijderen projectmutatiebestand
Rechten Wens: Apart recht op verwijderen projecten (zoals dit ook is bij orders)
Taken Niet te zien dat taak verlopen is indien geselecteerd
Taken Wens: Taak zoeken op keywoord, ook binnen opmerking (zoek op bevat)
Telebankieren Wens: rekeningen waarop is geboekt kunnen zien in zoekvenster info banktransacties
Uitvoerverslag documenten Wens: Projectfacturen als batch kunnen markeren als mislukte afdrukopdracht
Vrije rubrieken Wens: Bij vrije rubriek van type datum, de systeem- en verwerkingsdatum als default kunnen instellen
Vrije rubrieken Wens: melding bij goedkeuren order als er vrije rubrieken zijn die verplicht zijn en nog leeg zijn
Webservices algemeen Wens: bij aanmaken van de contactpersoon via de webservice de aanhef vullen conform de sjablonen van King bij aanhefteksten
Webservices Financieel webservice: geen controle of boekdatum mag afwijken van boekstukdatum, en boeken in 2 verschillende boekjaren is mogelijk
Webservices NAW Wens: de standaard vervoerder toe te voegen aan de webservice voor debiteur wijzigen / toevoegen.
Webservices NAW Wens: in King Webservice de mogelijkheid krijgen om de default grootboekrekening van een crediteur te wijzigen.
Webservices NAW Wens: Bij importeren debiteuren via webservices dat er word gekeken naar de vaste gegevens debiteuren
Webservices Orders Webservices offertes: niet alle invoervelden kunnen worden meegegeven/aangepast via de webservice
Webservices Orders Wens: Veld Leverdatum kunnen wijzigen bij webservices Orders

Kijk hier voor het pdf-overzicht met bovenstaande opgeloste defects en wensen 5.66a1