Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

de King WMS apps

downloads | instructies | release notes
Supportvraag
Support Boekhoudsoftware

voordelen king wms-apps

 • Een geautomatiseerd magazijn levert je tal van voordelen op.
 • Door te automatiseren met de King WMS-apps bespaar je tijd en geld.

Bekijk hieronder per App de handleidingen, instructies en Release notes.

Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail of telefoon.

Release notes:

WMS Algemeen

 • Alle apps: de termen ‘default locatie’ en ‘standaard locatie’ zijn vervangen door de nieuwe benaming die met KING ERP 5.69 is geïntroduceerd: ‘voorkeurslocatie’. Waar nodig wordt nu specifiek ‘voorkeurslocatie voor picken’ of ‘voorkeurslocatie voor plaatsen’ genoemd.
 • Alle apps: diverse defects opgelost.

​​​​​​​WMS Dashboard 

 • De Instellingen pagina is opnieuw ontworpen en is nu onderverdeeld in submenu’s: Algemeen, Inventariseren, Magazijnontvangsten, Orderpicken, Productdetails en Verplaatsingen.
 • Vanaf nu zal in de orderhistorie ook de locatie worden getoond waaruit de artikelen gepickt zijn in het magazijn. Voorheen werd alleen een eventuele parkeer-locatie opgeslagen. Hiervoor zijn nu 2 nieuwe kolommen toegevoegd.
 • De kleur van de indicatie voor nieuwe berichten is gewijzigd naar Rood in plaats van Blauw.
 • Defect verholpen: Wijzigingen van de instelling ‘Velden verplicht scannen’ bij Replenishment werden niet altijd correct opgeslagen.
 • Defect verholpen: Het automatisch laten generen van een batch van orders ging fout indien één van de orders op hetzelfde moment in gebruik werd genomen in KING ERP.

​​​​​​​WMS Magazijnontvangsten

 • Vanaf KING ERP 5.69 zijn er meer mogelijkheden voor wat betreft de voor te zetten locatie bij ontvangsten: ‘Conform instelling KING ERP’, ‘Ontvangstlocatie van magazijn’, ‘Voorkeurslocatie voor plaatsen’, ‘Voorkeurslocatie voor picken’ en ‘Laatst ingevoerde locatie’ .
 • Er is een extra stap toegevoegd bij het verwerken van een magazijnontvangst. Dit om de mogelijkheid te bieden een aantal algemene zaken van de ontvangst te kunnen controleren en desgewenst aan te vullen. Tevens kan hiermee het ongewenst te vroeg/te snel verwerken van een ontvangst worden voorkomen.

WMS Orderpicken

 • Bij het parkeren van een order is het voortaan mogelijk om een rapport te printen, gebruik makend van een WMS orderpicken artikel-etiket layout uit KING ERP. Zo is het nu mogelijk om een afdruk te maken om bij de fysiek geparkeerde order te plaatsen/plakken. Ideaal om eenvoudig de stapel van artikelen, de artikelen in een bak, de artikelen op een kar, etc. te identificeren.
  Druk hier bijvoorbeeld ook het ordernummer af als barcode, zodat je deze kan scannen en de order weer kan oppakken!

WMS Verplaatsingen

 • Vanaf KING ERP 5.69 zal de oorspronkelijk instelling ‘default locatie’ verwijzen naar ‘voorkeurslocatie voor picken’.
 • Het is nu mogelijk om te bepalen welke partij er voorgezet moet worden bij het verplaatsen van een artikel met partijen. Voorheen was het mogelijk om automatisch het partijnummer voor te laten zetten als er maar 1 partij aanwezig was. Dit is nu uitgebreid met de mogelijkheid om altijd de oudste partij of altijd de nieuwste partij voor te zetten.
 • Als bij het verplaatsen een Naar-locatie wordt gekozen die gebruikt wordt als voorkeurslocatie voor één of meer andere artikelen zal de app hiervoor waarschuwen. Dit is niet blokkerend. Het is hierna mogelijk om door te gaan of terug te gaan om dit te corrigeren.

   WMS Algemeen

   • Alle apps: diverse defects opgelost.

   ​​​​​​​WMS Dashboard 

   • Er kunnen nu ook pick batches worden gegenereerd op basis van een op te geven maximum aantal orders. Ideaal voor wanneer men bijvoorbeeld altijd 10 orders tegelijk pickt in bakken.
   • Nieuwe instellingen:
    • Orderpicken. Het is nu mogelijk om voor overleveren een hoger percentage op te geven. Dit was voorheen maximaal 100%.
    • Orderpicken/Verplaatsingen/Magazijnontvangsten: bepaal het default aantal te printen etiketten. Keuze uit: 0, 1, 2 of Aantal gepickt (of verplaatst/ontvangen).
    • Magazijnontvangsten: vanuit de app kunnen nu, naast een foto van de pakbon, ook tot twee foto’s van de ontvangst worden gemaakt en opgeslagen.
     Bepaal hier welk KING ERP digitaal-archiefsoort gebruikt dient te worden voor het opslaan van deze afbeeldingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de staat van de ontvangst van de pallet of een beschadigd product.

   ​​​​​​​WMS Magazijnontvangsten

   • Naast de besteldatum is nu ook de verwachte ontvangstdatum zichtbaar in het bestellingen overzicht.
   • Er kunnen tot twee foto’s worden gemaakt vanuit de app en toegevoegd aan de ontvangst in KING ERP.
   • Het voorgezette aantal te printen etiketten wordt gevuld conform nieuwe instelling WMS Dashboard.
   • Mogelijkheid om de voor het verwerken ingestelde Job te wijzigen door het scannen van een barcode.
    Dit werkt op dezelfde wijze als het wijzigen van job/layout van etiketten. Zie ‘Etiketten automatisch printen via King WMS Apps’.
   • Defect verholpen: indien men 2x snel achter elkaar hetzelfde serienummer scande kon het gebeuren dat deze dubbel werd geregistreerd.
   • Defect verholpen: de mogelijkheid om de locatie als nieuwe standaard locatie aan te merken werd onterecht vaker getoond dan nodig.
   • Defect verholpen: in uitzonderlijke gevallen werd onterecht het scannen van barcodes uitgeschakeld.
   • Defect verholpen: het aantal in bestelling werd bij inkoopeenheden niet altijd correct weergegeven.

   WMS Orderpicken

   • Vanaf KING ERP 5.69 wordt het mogelijk om in de etiket layout van WMS Orderpicken Artikelen het veld ‘Aantal gepickt’ op te nemen.
    Op deze manier wordt het mogelijk om bijv. een etiket te plakken op een plastic zakje die tijdens het picken wordt gevuld met het gewenste aantal. 1 Sticker die het totale aantal vermeld kan dan erop worden geplakt.
   • Het voorgezette aantal te printen etiketten wordt gevuld conform de nieuwe instelling WMS Dashboard.
   • De artikelomschrijving is toegevoegd in het orderregel overzicht. Zo is nu nog beter te zien om welke artikelen het gaat.
   • Op de info tab is tijdens het picken voortaan ook het verzendadres zichtbaar.
   • Afhankelijk van de ingestelde waarde op het WMS Dashboard is een hoger percentage voor overleveren mogelijk.
   • Indien een pickregel al volledig en correct is gevuld zal het niet meer mogelijk zijn om per abuis een andere code te scannen waardoor er ongewenst een artikel of locatie kon worden overschreven.
   • Defect verholpen: indien men 2x snel achter elkaar hetzelfde serienummer scande kon het gebeuren dat deze dubbel werd geregistreerd.

   WMS Verplaatsingen

   • Het voorgezette aantal te printen etiketten wordt gevuld conform de nieuwe instelling WMS Dashboard.
   • Defect verholpen: als men 2x snel achter elkaar hetzelfde serienummer scande kon het gebeuren dat deze dubbel werd geregistreerd.
   • Defect verholpen: als bij GS1 codes van hetzelfde artikel opnieuw werd gescanned werd niet goed gecontroleerd of de GS1 code bijvoorbeeld wel een andere partij, ander aantal of andere data bevatte.
   • Defect verholpen: een lange magazijn omschrijving kon zorgen voor overlappende teksten op het scherm.

   WMS Inventariseren:

   • Het menu met de verschillende inventarisatie mogelijkheden is vernieuwd.
   • Vergelijkbaar met de overige apps is ook hier nu een artikel informatiescherm toegevoegd. Hier zijn o.a. de uitgebreide omschrijving en de eventuele artikelafbeeldingen te zien.
   • De in-app instellingen van deze app worden opgeslagen in de cloud in plaats van op de scanner. De instellingen voor de scanner worden per administratie opgeslagen.

    WMS Algemeen

    • Diverse defects opgelost

    ​​​​​​​WMS Dashboard 

    • Nieuwsberichten van KING Software (zoals bijvoorbeeld release notes) zullen voortaan op het WMS Dashboard te zien zijn.
    • Orderbatches die na het picken gecontroleerd dienen te worden kunnen nu automatisch worden toegewezen aan een scanner of scannergroep.
    • Inventariseren: nieuwe mogelijkheid toegevoegd voor het aanmaken van een tellijst op basis van een reeks artikelen/artikelgroepen (vanaf Pro).
    • Nieuwe kolom toegevoegd in het orderoverzicht: ‘Voorraadeenheden’. Hierin komt het totaal van de te picken voorraadeenheden van de betreffende order. Er kan gefilterd worden op het aantal eenheden en de zichtbaarheid van de kolom is zoals voor de overige kolommen instelbaar.
    • Nieuwe instellingen:
     • Orderpicken, naast de sortering op ordernummer kunnen orders nu ook gesorteerd worden op leverdatum.
     • Verplaatsingen, mogelijkheid toegevoegd om bij verplaatsingen, indien van toepassing, ook serienummers te kunnen registreren.
     • Magazijnontvangsten, vanuit de app kan nu een foto van de pakbon worden gemaakt. Bepaal hier welk KING ERP digitaal-archiefsoort gebruikt dient te worden voor het opslaan van de pakbon.

    ​​​​​​​WMS Magazijnontvangsten

    • Als in KING ERP is ingesteld dat er bij ontvangst verplicht het pakbonnummer gevuld dient te worden zal KING WMS om het pakbonnummer vragen. Deze kan handmatig worden ingevuld of worden gescand.
    • Als op het WMS Dashboard is bepaald dat de inhoud van een artikel vrije rubriek wordt getoond tijdens het ontvangen van een betreffend artikel, zal deze informatie nu ook getoond worden wanneer er ontvangstregels worden gegenereerd op basis van een bestelling.
    • Mogelijkheid toegevoegd om een foto van een pakbon te maken om deze bij de magazijnontvangst in KING ERP op te slaan.
    • Als alle velden van een ontvangstregel reeds gevuld zijn en men scant opnieuw een nieuw artikel zal de app vragen of het bestaande artikel overschreven moet worden.
    • Defect: in bepaalde gevallen werd het ‘aantal in bestelling’ niet meer getoond.
    • Defect: leverancier werd niet ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe partij.

    WMS Orderpicken

    • Afhankelijk van de instelling op het WMS Dashboard worden de orders nu gesorteerd op ordernummer of op leverdatum.
    • Orderbatches die na het picken gecontroleerd dienen te worden kunnen nu automatisch worden toegewezen aan een scanner of scannergroep (instelling WMS Dashboard).
    • Als een order een ‘Deelorder’ betreft wordt dit kenbaar gemaakt in het overzicht.
    • Defect: in bepaalde situaties bleef de melding over een geblokkeerde partij uit.

    WMS Verplaatsingen

    • Mogelijkheid toegevoegd om artikeletiketten af te drukken tijdens het verplaatsten van artikelen. Zo kunnen bijvoorbeeld niet-bestickerde bulk artikelen worden bestickerd op het moment dat ze naar de pick-locatie worden verplaatst.
    • Mogelijkheid om de ingestelde Job (en eventueel te gebruiken etiket-layout) te wijzigen door het scannen van een barcode. Hierdoor is het mogelijk om bij gebruik van meerdere printers in het magazijn ter plekke de betreffende printer te selecteren door de op de printer geplakte barcode. Zie ‘Etiketten automatisch printen via King WMS Apps’.
    • Mogelijkheid toegevoegd om bij verplaatsingen, indien van toepassing, ook serienummers te kunnen registreren.
    • Replenishment regels kunnen nu ook geselecteerd worden door een artikel te scannen. Alle regels voor betreffend artikel zullen op deze manier worden geselecteerd.
     Nb. Dit was al mogelijk voor het scannen en selecteren van locaties.

    WMS Inventariseren:

    • Nieuwe inventarisatie opties toegevoegd (vanaf Pro).
    • Tellijst artikelen.
    • Tellijst artikelgroepen.

    WMS Productdetails

    • Defect: installatie op een scanner zonder camera was sinds de vorige versie niet meer mogelijk.

    WMS Algemeen

    • Diverse defects opgelost

    ​​​​​​​WMS Dashboard 

    • Mogelijkheid toegevoegd om batches te kunnen genereren voor orders ten behoeve van dezelfde klant (met zelfde verzendadres en vervoerder).
     • Als er 2 of meerdere orders zijn die hieraan voldoen wordt hier een batch voor aangemaakt. Zo kan deze batch eventueel worden toegewezen aan een specifieke scanner(groep), in 1 run worden gepickt en worden afgehandeld voor verzending.
    • Nieuwe kolom toegevoegd aan Orderoverzicht: Verzamellijst status.
    • Nieuwe instellingen:
     • Orderpicken. Je kunt een magazijnlocatie opgeven waar alle gepickte artikelen tijdens het orderpicken direct op worden geboekt.
      Hierdoor zal de voorraadinformatie in KING ERP en KING WMS altijd actueel zijn.
     • Orderpicken. Zichtbaarheid van de orderopmerking en/of referentie in de app / door de orderpicker.
     • Magazijnontvangsten. Activeren van de mogelijkheid om in de app automatisch ontvangstregels aan te kunnen laten maken op basis van geselecteerde bestellingen.

    ​​​​​​​WMS Magazijnontvangsten

    • Een ontvangst kan worden gestart door een ontvangen product te scannen.
     De betreffende bestelling zal hierdoor automatisch worden opgezocht en geselecteerd. Men kan direct door naar het registreren van de ontvangstregel.
    • Indien geactiveerd op het WMS Dashboard is het mogelijk om automatisch ontvangstregels aan te maken op basis van geselecteerde bestellingen. Ideaal als bijvoorbeeld de artikelen onbestickerd binnenkomen. Dit bespaart het intypen/opzoeken van de artikelen. De gegenereerde ontvangstregels dienen alleen nog te worden gecontroleerd, eventueel aangevuld en opgeslagen.
    • Mogelijkheid toegevoegd om een opmerking in te kunnen vullen tijdens de ontvangst. Deze wordt opgeslagen als opmerking bij de magazijnontvangst in KING ERP.
    • Het is nu mogelijk om beide artikelafbeeldingen uit KING ERP te zien vanuit de app.
    • Een partijnummer kan nu direct tijdens de ontvangst worden gegenereerd. Voorheen gebeurde dit pas na het verwerken van de ontvangst in KING ERP
    • Locatieoverzicht:
     • Weergave locatie type labels verbeterd.
     • Filter scherm layout verbeterd, te veel witruimte.
     • Performance locatie scherm verbeterd.
     • Defect: historische locaties werden niet meer getoond i.c.m. KING ERP 5.67.

     WMS Orderpicken

    • Het is nu mogelijk om beide artikelafbeeldingen uit KING ERP te zien vanuit de app.
    • Afhankelijk van de instellingen op het WMS Dashboard zal de orderopmerking en/of de referentie zichtbaar zijn in de app
    •  Locatieoverzicht:
     • Weergave locatie type labels verbeterd.
     • Filter scherm layout verbeterd, te veel witruimte.
     • Performance locatie scherm verbeterd.
    • Defect: melding bij mismatch aantal ingevoerde serienummers en aantal gepickt.
    • Defect: performance verbeterd voor ophalen gewicht en volume bij grote orders.

    WMS Verplaatsingen

    • Locatieoverzicht:
     • Weergave locatie type labels verbeterd.
     • Filter scherm layout verbeterd, te veel witruimte.
     • Performance locatie scherm verbeterd.
     • Defect: historische locaties werden niet meer getoond i.c.m. KING ERP 5.67

    WMS Inventariseren

    • Overzicht getelde artikelen bij vrije telling nu te sorteren op locatie of artikel.
    • Nieuwe instelling om het gedrag van de app te bepalen als er bij vrije tellingen gedurende de inventarisatie hetzelfde artikel opnieuw wordt geteld voor dezelfde locatie: er wordt gevraagd of het bij de eerdere telling opgeteld moet worden (gelijk aan oude functionaliteit) of altijd optellen.

    WMS Productdetails:

    • Het is nu mogelijk om beide artikelafbeeldingen uit KING ERP te zien vanuit de app.
    • Locatieoverzicht:
     • Weergave locatie type labels verbeterd.
     • Filter scherm layout verbeterd, te veel witruimte.
     • Weergave OK knop bij magazijnen filter verbeterd.
     • Performance locatie scherm verbeterd.
     • Defect: filtering kon fout gaan bij sommige magazijnen.

     

    November 2023

    WMS Algemeen

    • Alle apps hebben de mogelijkheid erbij gekregen om naast geluid ook vibratie aan te kunnen zetten bij vragen en foutmeldingen.
    • Diverse defects opgelost

    WMS Dashboard

    • Introductie nieuwe gebruikersrol: Planner. Met rechten voor orders, batches (Orderpicken) en tellijsten (Inventariseren).
    • Batches kunnen nu ook aan scannergroepen of ‘alle’ scanners worden toegewezen.
    • Ten behoeve van het vrijgeven van de in-app instellingen is er nu een 1D versie van de barcode toegevoegd.
    • Filteren op een specifieke scannergroep toont voortaan ook de orders voor de scanners die binnen deze groep vallen.
    • Nieuwe instellingen:
     • Orderpicken. Instelbaar of artikel, locatie, partij en/of bak altijd verplicht gescand moeten worden tijdens het pickproces.
     • Magazijnontvangsten. Meer mogelijkheden betreffende controles bij meer/minder ontvangen dan besteld.
    • Mogelijke crash bij te grote ordernummers verholpen

    WMS Magazijnontvangsten

    • Locatieoverzicht:
     • Mogelijkheid toegevoegd om op locatietypes te kunnen filteren (bv. als men alleen Pick en Bulk locaties wil zien).
     • Per locatie wordt nu het locatietype vermeld.
    • Verbetering UI: meer ruimte vrijgemaakt voor het artikelnummer.
    • Mogelijke crash bij verbindingsproblemen verholpen.

    WMS Orderpicken

    • Voor Batches die alleen orders bevatten voor dezelfde klant, met hetzelfde verzendadres en dezelfde vervoerder, kan voortaan ook de collo informatie worden ingevuld vóór het verwerken van de batch.
    • Locatieoverzicht:
     • Mogelijkheid toegevoegd om op magazijn te kunnen filteren.
      Voorheen was er alleen de keuze tussen alle magazijnen of 1 specifiek magazijn. Nu is een vrije keuze van een 1 of meer magazijnen mogelijk.
     • Mogelijkheid toegevoegd om op locatietypes te kunnen filteren (bv. als men alleen Pick en Bulk locaties wil zien).
     • Per locatie wordt nu het locatietype vermeld.
    • Indien zo ingesteld in het dashboard zal artikel, locatie, partij en/of bak verplicht gescand moeten worden tijdens het picken.

    WMS Verplaatsingen

    • Locatieoverzicht:
     • Mogelijkheid toegevoegd om op magazijn te kunnen filteren.
      Voorheen was er alleen de keuze tussen alle magazijnen of 1 specifiek magazijn. Nu is een vrije keuze van een 1 of meer magazijnen mogelijk.
     • Mogelijkheid toegevoegd om op locatietypes te kunnen filteren (bv. als men alleen Pick en Bulk locaties wil zien).
     • Per locatie wordt nu het locatietype vermeld.
    • Nieuwe controle/melding geïntroduceerd om te voorkomen dat een eerder gescand artikel wordt overschreven voordat de verplaatsing is verwerkt.

    WMS Productdetails

    • Locatieoverzicht:
     • Mogelijkheid toegevoegd om op magazijn te kunnen filteren.
      Voorheen was er alleen de keuze tussen alle magazijnen of 1 specifiek magazijn. Nu is een vrije keuze van een 1 of meer magazijnen mogelijk.
     • Mogelijkheid toegevoegd om op locatietypes te kunnen filteren (bv. als men alleen Pick en Bulk locaties wil zien).
     • Per locatie wordt nu het locatietype vermeld.

    September 2023

    WMS Algemeen

    • Voor alle apps is er nu de mogelijkheid om geluiden aan te zetten voor ‘bevestigingen’, ‘fouten’ en ‘vragen’.
    • Performance verbeteringen doorgevoerd voor Orderpicken, Verplaatsingen, Magazijnontvangsten en Inventariseren.
    • Diverse defects opgelost.

    WMS Dashboard

    • De WMS instellingen op het dashboard worden vanaf nu per administratie opgeslagen.
    • Nieuwe styling (beschikbaar vanaf 18 september 2023).

    WMS Magazijnontvangsten

    • Verbeteringen doorgevoerd voor het koppelen van ontvangstregels aan bestelregels.
    • Magazijnontvangstregels in KING ERP worden voortaan gegroepeerd per artikel.
    • Filtermogelijkheid toegevoegd zodat men kan filteren op alleen leveranciers met bestellingen.

    WMS Orderpicken

    • Het aantal van een niet-voorraadhoudend volgartikel (b.v. verwijderingsbijdrage) past zich nu aan aan het aantal van het gepickte hoofdartikel.
    • Voorraadmutaties in KING ERP worden bij parkeren aangevuld met naam scanner en medewerker.
    • Informatie (tijdstip en medewerker) over controleren van orders wordt bijgewerkt op tabblad WMS bij de order in KING ERP.
    • Als er pickregels zijn waarin minder gepickt is dan gevraagd, dan wordt dit herkenbaar gemaakt op het tabblad in de app.
    • Mogelijkheid toegevoegd om artikeletiketten te printen bij het verwerken van een batch.
    • Collo-informatie uitgebreid met KING ERP velden voor afmeting: LxBxH (beschikbaar vanaf 18 september 2023).

    WMS Inventariseren

    • Voorraadcorrectie in KING ERP worden aangevuld met naam scanner en medewerker.

    Juli 2023

    WMS Algemeen

    • In KING 5.68 zijn 2 nieuwe opties toegevoegd bij ‘Verkopen > Vaste gegevens orders facturering’ > tab Algemeen: Toewijzen locaties
     Geef hier aan: ‘Bij order ‘wel via verzamellijst’ toewijzen bij’​​​​​​​
     • WMS-dashboard > toewijzen order aan scanner
     • WMS-orderpicken-app > start met picken order
    • Zoekprioriteit gescande barcode gewijzigd: voortaan eerst zoeken naar EAN, dan artikelnummer (dit was andersom).
    • Diverse defects opgelost en verbeteringen voor stabiliteit en performance doorgevoerd.

    WMS Dashboard

    • Afhankelijk van de (nieuwe) instelling in KING ERP 5.68 kunnen de specificatieregels worden voorzien van een actuele locatie op het moment dat de order/orderregel wordt toegewezen aan een scanner(groep).
    • Nieuwe instellingen
     • Orderpicken: SSCC code verplicht J/N
     • Verplaatsen: Voor de instelling ‘NAAR-locatie optioneel default maken’ kan nu ook worden bepaald wat de defaultwaarde hiervan zal zijn in de app
     • Magazijnontvangsten: je kunt (zoals bij Orderpicken) tot 5 vrije rubrieken van artikelen tonen in de app.
      Je kunt 1 vrije rubriek optioneel instellen als pop-up melding.

    WMS Magazijnontvangsten

    • Volgens de nieuwe instelling in het WMS Dashboard kunnen er nu tot 5 vrije rubrieken van artikelen worden getoond in de app.
     Je kunt 1 vrije rubriek optioneel instellen als pop-up melding.
    • Verbeteringen zijn doorgevoerd voor het koppelen van ontvangstregels aan bestelregels.
    • Als er minder wordt ontvangen dan besteld, dan zal in de melding die hierdoor verschijnt naast het ontvangen aantal ook het bestelde aantal worden getoond

    WMS Orderpicken

    • Afhankelijk van de (nieuwe) instelling in KING ERP 5.68 kunnen de specificatieregels worden voorzien van een actuele locatie op het moment dat de order wordt opgepakt.
    • Nieuwe instelling
     De mogelijkheid om orders na parkeren opnieuw in behandeling te kunnen nemen zonder dat men alles opnieuw hoeft te scannen.
    • Het is in het locatieoverzicht nu mogelijk om te filteren op magazijn
    • Er is een mogelijkheid toegevoegd om artikel-etiketten nu ook in één keer te kunnen printen nadat alle regels zijn gepickt in plaats van alleen per pickregel.
    • Afhankelijk van de nieuwe instelling op het WMS Dashboard zal er gecontroleerd worden of de SSCC gescand is om te voorkomen dat medewerkers dit vergeten
    • Als er voor een deel van het te picken aantal al een SSCC code wordt toegekend wordt er automatisch een nieuwe specificatieregel aangemaakt voor het restant nog te picken.

    WMS Verplaatsingen

    • Het is in het locatieoverzicht mogelijk om te filteren op magazijn.
    • Afhankelijk van de nieuwe WMS Dashboard instelling: Defaultwaarde voor ‘NAAR-locatie optioneel default maken’, zal deze keuze standaard wel of niet geselecteerd zijn.
    • Replenishment: Categorieën worden nu alfabetisch gesorteerd.
    • Replenishment: Geselecteerde categorie blijft voortaan staan na verwerken of na afbreken van een verplaatsing.

    Mei 2023

    Alle apps

    • Diverse defects zijn opgelost en verbeteringen voor stabiliteit en performance zijn doorgevoerd.

    WMS Dashboard

    Nieuwe instellingen:

    • Orderpicken: Te gebruiken vrije rubriek in KING ERP voor het toewijzen van een orderregel aan een scanner(groep).
    • Orderpicken: Instelbaar of een batch bij het parkeren van een order opgeheven moet worden, behouden moet blijven of dat dit gevraagd moet worden bij het parkeren van de batch.

    WMS Magazijnontvangsten

    • Artikelen die in KING ERP geblokkeerd zijn voor ontvangst kunnen niet worden ingeboekt.
    • Er wordt nu voor de opgegeven ontvangstlocatie gecontroleerd of deze locatie in KING ERP geblokkeerd is. De Magazijnontvangst kan in dat geval niet worden verwerkt.

    WMS Orderpicken

    • Mogelijkheid om het orderregel overzicht te kunnen sorteren (Nog te picken / gepickt).
     Bij een groot aantal orderregels kan men nu door de sortering aan te passen snel de nog te picken regels zien.
    • Orderregels vanuit KING ERP kunnen toewijzen aan een scanner(groep).
     Tot nu toe kon dit al handmatig in het WMS Dashboard.
     Automatisch toewijzen vanuit KING ERP kon tot nu toe alleen voor een hele order.
    • Mogelijkheid om een batch naar keuze (Instelling in WMS Dashboard) na het picken, bij het parkeren, te behouden of op te heffen.
     Hierdoor is het mogelijk geworden om de orders na het picken afzonderlijk af te handelen.
    • Mogelijkheid toegevoegd om een order op te kunnen pakken door het scannen van een baknummer.
     Ideaal in combinatie met picken in bakken en wanneer na het picken een andere medewerker de order inpakt, verwerkt en verzend. Deze medewerker kan nu de order oproepen door simpelweg de bak te scannen.
    • Parkeerlocatie wordt voorgezet indien al een deel van de order reeds geparkeerd staat in het magazijn.
    • WMS Orderpicken in combinatie met KING ERP 5.68:
     • Vanaf versie 5.68 van KING ERP is het mogelijk om de locaties voor te stellen waar de orderpicker de producten moet picken, met de op dat moment beste locatie met voorraad.
      Dit om de medewerker niet onnodig door het magazijn te laten lopen.
      Zie voor meer informatie hierover de releasenotes van KING ERP 5.68 (pdf).
     • Op het overzichtsscherm van de locaties wordt voortaan, naast de magazijnvoorraad, ook de ‘Beschikbare voorraad’ getoond.
     • Er wordt gecontroleerd op ‘Beschikbare voorraad’.
      Dit om te voorkomen dat er voorraad wordt gepickt die gereserveerd is voor een andere orderpicker. Het is instelbaar of het wel/niet toegestaan is om door te gaan.

    WMS Verplaatsingen

    • Er wordt bij de ‘Naar Locatie’ gecontroleerd of deze locatie in KING ERP geblokkeerd is. Verplaatsing kan in dat geval niet worden verwerkt.
    • Replenishment: Mogelijkheid is toegevoegd om de replenishment regels te sorteren op datum/tijd zodat men de lijst kan afhandelen vanaf de oudste regel.
     Vooral bij situaties waar de lijst meerdere keren per uur/dag wordt aangevuld met nieuwe regels is dit een handige toevoeging.
    • WMS Verplaatsingen in combinatie met KING ERP 5.68:
     • Op het overzichtsscherm van locaties wordt voortaan naast de magazijnvoorraad ook de beschikbare voorraad getoond.
     • Er wordt gecontroleerd op beschikbare voorraad.
      Dit om te voorkomen dat er voorraad wordt verplaatst die gereserveerd is voor een orderpicker. Het is instelbaar of het wel/niet toegestaan is om door te gaan.

    WMS Inventariseren

    • Mogelijkheid toegevoegd om losse regels te kunnen verwijderen in plaats van alleen ‘alle regels’.

    Maart 2023

    Alle apps

    • Een mogelijkheid is toegevoegd om eenvoudig uit te kunnen loggen.
    • Diverse defects zijn opgelost en verbeteringen voor stabiliteit en performance zijn doorgevoerd.

    WMS Dashboard

    Nieuwe instellingen:

    • Orderpicken: Vrije rubriek artikelen instelbaar voor tonen als pop-up in app.
    • Orderpicken: Vrije rubriek order instelbaar voor tonen als pop-up in app.
    • Verplaatsingen: Instelbaar welke velden er verplicht gescand moeten worden (Van-Locatie, Artikel, Partij en Naar-Locatie).
    • Replenishment: Instelbaar welke velden er verplicht gescand moeten worden (Van-Locatie, Artikel, Partij en Naar-Locatie).

    WMS Magazijnontvangsten

    • Naast Nederlands is de app nu ook te gebruiken in het Engels.
     Als de scanner zelf (in Android) ingesteld is op een andere taal dan Nederlands zal de app automatisch worden gestart in het Engels.
    • Een mogelijkheid toegevoegd om binnen de app van taal te kunnen wisselen.

    WMS Orderpicken

    • Een mogelijkheid is toegevoegd om binnen de app van taal te kunnen wisselen.
    • Mogelijkheid om 1 vrije rubriek van artikelen ook als pop-up te tonen op het moment dat het betreffende artikel dient te worden gepickt.
    • Mogelijkheid om 1 vrije rubriek van de order ook als pop-up te tonen op het moment dat de betreffende order wordt gestart of verwerkt.
    • Nieuwe instelling waarbij gekozen kan worden dat een gepickte order, waarbij er minder aantallen gepickt zijn dan gevraagd, alleen geparkeerd kan worden in plaats van verwerkt. Op deze wijze kan er overleg plaatsvinden over de betreffende producten voordat er mogelijk onnodig artikelen in backorder worden geplaatst.
    • Mogelijkheid om de ingestelde Job voor de pakbon te wijzigen door het scannen van een barcode. Hierdoor is het mogelijk om bij gebruik van meerdere printers in het magazijn ter plekke de betreffende printer te selecteren door de b.v. op de printer geplakte barcode.
    • Naast afzonderlijke orders kunnen nu ook complete Batches gemarkeerd worden voor controle na het orderpicken.
    • Te picken orders kunnen nu worden teruggegeven aan de scannergroep zodat iemand anders binnen deze groep de order kan picken.

    WMS Verplaatsingen

    • Naast Nederlands is de app nu ook te gebruiken in het Engels.
     Als de scanner zelf (in Android) ingesteld is op een andere taal dan Nederlands zal de app automatisch worden gestart in het Engels.
    • Een mogelijkheid is toegevoegd om binnen de app van taal te kunnen wisselen.
    • Er kunnen nu ook inkoopeenheden en verkoopeenheden worden verplaatst.
    • Afhankelijk van de instelling in het WMS Dashboard moeten bepaalde velden verplicht gescand worden (Van-Locatie, Artikel, Partij en/of Naar-Locatie).

    WMS Inventariseren

    • Naast Nederlands is de app nu ook te gebruiken in het Engels.
     Als de scanner zelf (in Android) ingesteld is op een andere taal dan Nederlands zal de app automatisch worden gestart in het Engels.
    • Een mogelijkheid is toegevoegd om binnen de app van taal te kunnen wisselen

    WMS Productdetails

    • Naast Nederlands is de app nu ook te gebruiken in het Engels.
     Als de scanner zelf (in Android) ingesteld is op een andere taal dan Nederlands zal de app automatisch worden gestart in het Engels (Beschikbaar vanaf 16-3-2022).

    Januari 2023

    Algemeen

    • Uitbreiding ondersteuning hardware: Vanaf nu ondersteunen we ook Honeywell Scanners
    • De in-app instellingen zijn voortaan beveiligd zodat deze niet zonder meer kunnen worden aangepast. Hiervoor dient een QR-code gescand te worden op het WMS Dashboard (zie hieronder).

    WMS Dashboard

    • Op de instellingenpagina is een QR-code toegevoegd waarmee het wijzigen van de instellingen in de WMS apps vrijgegeven kan worden.​​​​​​
    • Instelling toegevoegd waardoor het mogelijk wordt om orders die gecontroleerd moeten worden automatisch kunnen worden toegewezen aan een specifieke scanner(groep).

    WMS Magazijnontvangsten

    • Aanpassing zoekmethode bij ‘zoekscherm artikelen’. Het zoeken wordt nu pas gestart na gebruik van <enter> of het drukken op de zoek knop.
    • Mogelijkheid om de ingestelde Job (en eventueel te gebruiken etiket-layout) te wijzigen door het scannen van een barcode. Hierdoor is het mogelijk om bij gebruik van meerdere printers in het magazijn ter plekke de betreffende printer te selecteren door bv op de printer geplakte barcode.
     Optioneel kan hierbij ook een andere layout worden ingesteld. Zie ‘Etiketten automatisch printen via King WMS Aps’.

    WMS Orderpicken

    • Naast Nederlands is de app nu ook te gebruiken in het Engels. Als de scanner zelf (in Android) ingesteld is op een andere taal dan Nederlands zal de app automatisch worden gestart in het Engels. Later volgt een mogelijkheid om binnen de app van taal te kunnen wisselen en we kijken in de toekomst ook naar een instelling per medewerker.
    • Aanpassing zoekmethode bij ‘zoekscherm artikelen’. Het zoeken wordt nu pas gestart na gebruik van <enter> of het drukken op de zoek knop.
    • Mogelijkheid om de ingestelde Job (en eventueel te gebruiken etiket-layout) te wijzigen door het scannen van een barcode. Hierdoor is het mogelijk om bij gebruik van meerdere printers in het magazijn ter plekke de betreffende printer te selecteren door bv op de printer geplakte barcode.
     Optioneel kan hierbij ook een andere layout worden ingesteld. Zie ‘Etiketten automatisch printen via King WMS Apps’.
    • Bij gebruik van ‘willekeurig picken’ zal er nu een foutmelding worden getoond indien er meer gepickt is dan verwacht. Voorheen was dit een notificatie die in beeld kwam en vanzelf weer verdween.
    • Indien er een onbekende barcode wordt gescand zal er voortaan een foutmelding worden getoond. Voorheen was dit een notificatie die in beeld kwam en vanzelf weer verdween.

    WMS Verplaatsingen

    • Aanpassing zoekmethode bij ‘zoekscherm artikelen’. Het zoeken wordt nu pas gestart na gebruik van <enter> of het drukken op de zoek knop.
    • Het is nu ook mogelijk om bij VanLocatie te zoeken naar de locaties waar het betreffende artikel ligt. Tot nu toe was dit alleen mogelijk bij NaarLocatie.
    • Nieuwe instelling in Dashboard waarmee bepaald kan worden of bij het verplaatsen (Direct / Batch) het aantal in voorraad voorgezet dient te worden
    • Er wordt nu extra informatie opgeslagen in de voorraadmutaties in KING met betrekking tot de scanner en de medewerker
    • Performance replenishment overzicht scherm is verbeterd.

    November 2022

    WMS Dashboard

    Algemeen

    • Introductie van scannergroepen (zoals bv. voor Heftruck chauffeurs, of scanners in een specifiek magazijn, etc.). Een groep kan één of meer scanners bevatten.
    • Orders kunnen nu ook worden toegewezen aan scannergroepen.
    • Er is een Magazijn-kolom toegevoegd aan de lijst van te picken orders.

    Nieuwe instellingen:

    • Orders kunnen worden toegewezen aan Scannergroepen, vanuit KING.
    • Wel/niet controleren, vanuit KING te bepalen
    • Het Baknummer (zie bij orderpicken) kun je opslaan in KING.
    • Je kunt aangeven of het Baknummer verplicht moet worden ingevuld tijdens het orderpicken.

    WMS Orderpicken

    • Scannergroep kan worden toegewezen vanuit KING en/of het WMS Dashboard.

    • Vanuit KING kan bepaald worden of een order wel/niet gecontroleerd moet worden na het orderpicken.

    • Het Baknummer is tijdens het orderpicken optioneel verplicht (afhankelijk van instelling op het WMS Dashboard).

    WMS Verplaatsingen

    • Performance Replenishment-overzicht verbeterd.

    WMS Magazijnontvangsten

    • Overzicht van ingevoerde ontvangstregels toegevoegd.

    • Ondersteuning GS1 barcodes voor partijen is uitgebreid.


    September 2022

    WMS Dashboard

    • Het is nu mogelijk om op alle kolommen te sorteren en filteren.
    • Bij ‘Automatisch toewijzen’ wordt de order wederom toegewezen bij een tweede keer dat deze aan het Dashboard wordt aangeboden. Zoals bijvoorbeeld bij een 2e deellevering (of 3e, 4e etc).
    • In de detailweergave van een order is het nu ook mogelijk om de kolommen en het aantal te tonen regels in te stellen. Deze functionaliteit zat al in het overzicht van alle orders.
    • Nieuwe instellingen ten behoeve van:
     • Scannertoewijzing & Prioriteit vanuit KING.
     • Meldingen bij negatieve voorraad bij orderpicken en verplaatsingen.
     • Het kunnen inloggen in de WMS apps door het scannen van een barcode (vanaf Plus).
     • De keuze of Direct en/of Batch Verplaatsingen getoond worden in de app.
     • De mogelijkheid dat de orderpicker tijdens het picken kan bepalen welke bak gebruikt wordt.

    Alle WMS apps

    • Mogelijkheid om in te loggen door middel van het scannen van een Barcode (vanaf Plus).
    • Diverse Bugfixes.

    WMS Orderpicken

    • Scanner kan nu worden toegewezen vanuit KING.
    • Prioriteit kan nu aangestuurd worden vanuit KING.
    • Batchpicking / Pakken met bakken: mogelijkheid om de Bak te kiezen tijdens het orderpicken, voorheen moest deze altijd vooraf bepaald worden.
    • Invoer van Colli-informatie is vereenvoudigd (UX).
    • Colli is scanbaar gemaakt.
    • Standaard locatie is herkenbaar gemaakt in lijst van locaties.
    • Melding bij het ontstaan van negatieve voorraad. Instelbaar of dit een blokkerende, niet-blokkerende melding of alleen een notificatie moet zijn.

    WMS Verplaatsingen

    • Mogelijke meldingen bij negatieve voorraad uitgebreid. Mogelijk om alleen een notificatie te tonen.
    • Afhankelijk van instelling kan de menuoptie ‘Verplaatsingen – Directe verwerking’ en/of ‘Verplaatsingen – Batch verwerking’ worden getoond.
    • Bij ‘Verplaatsingen – Directe verwerking’ is de melding na het verwerken van een regel vervangen door een notificatie.
    • Standaard locatie is herkenbaar gemaakt in lijst van locaties.
    • In de lijst van locaties wordt negatieve voorraad correct getoond. Voorheen werd deze altijd getoond als 0.

    WMS Magazijnontvangsten

    • Mogelijkheid om een leverancier te zoeken op basis van het bestelnummer.
    • Standaard locatie is herkenbaar gemaakt in lijst van locaties.

    Juni 2022

    Algemeen

    • Traagheid + ANR probleem (App Not Responding): de app kon blijven hangen door geheugenprobleem.
     Dit was het geval bij WMS Orderpicken, Verplaatsingen, Magazijnontvangsten en Inventariseren.

    WMS Dashboard

    • Korte artikelomschrijving wordt nu getoond als extra kolom, deze is altijd in de taal van de administratie in tegenstelling tot de Artikelomschrijving (Tekst op factuur) die tot nu toe als enige werd getoond.
    • De ‘Kolommen’-knop blijft nu altijd in beeld. Bij gebruik van een groot aantal kolommen viel deze buiten beeld.
    • Het aantal te tonen regels per pagina is instelbaar gemaakt. Voorheen was dit 30, nu bestaat de keuze uit 30, 50, 100, 300, 500.

    WMS Orderpicken

    • Bij ‘Parkeren order’ wordt laatst ingevoerde magazijn voorgezet. Voorheen altijd het eerste bestaande magazijn.

    WMS Verplaatsingen

    • Replenishment Artikel-gestuurd: de mogelijkheid is toegevoegd om door Locatie en Artikel te scannen de betreffende replenishment-regel voor te zetten.
    • Nieuwe keuze ‘Verplaatsingen – Directe verwerking’. Hiermee worden verplaatsingen direct verwerkt.
     De oorspronkelijke keuze is hernoemd naar ‘Verplaatsingen – Batch verwerking’.

    WMS Magazijnontvangsten

    • Mogelijke crash verholpen na wegvallen en herstellen verbinding.

    Mei 2022

    Algemeen

    • Bug-fix: Mogelijke Crash is verholpen wanneer de verbinding met de server werd onderbroken.
     Dit was het geval bij WMS Orderpicken, Magazijnontvangsten, Inventariseren en Verplaatsingen.
    • Bug-fix: Mogelijke Crash is verholpen wanneer tijdens het printen van etiketten de verbinding met de server werd onderbroken.
     Dit was het geval bij WMS Orderpicken en Magazijnontvangsten.

    WMS Dashboard

    • Voortaan is de gebruiker van een scanner ook zichtbaar in het WMS dashboard.
    • Als een order toegewezen is aan meerdere scanners op orderregel-niveau wordt toewijzing op ‘Per Orderregel’ gezet.
    • Wanneer een artikel tijdens het picken volledig in backorder wordt gezet (aantal gepickt=0), zal deze regel de status krijgen ‘In backorder gezet’.
    • Opgelost: Als een order toegewezen was op ‘Alle’ bleef deze ook op ‘Alle’ staan na oppakken order door scanner
    • Bij gebruik van Filters wordt nu rekening gehouden met hoofd- en kleine letters.
    • Diverse tekst aanpassingen in het instellingenscherm.

    WMS Orderpicken

    • Bij partij-registrerende artikelen kun je met de ‘+ knop’ een specificatieregel toevoegen. Je kunt de lijst hierna inklappen tot een lijst met alleen locaties.
    • Verbeteringen bij Etiketten en serienummers i.c.m. King 5.67
     • Opgelost: handmatig ingevoerde serienummers, die niet bestaan in King5, werden niet geprint.
     • Opgelost: bij automatisch gegenereerde serienummers bij verkoop wordt er geen serienummer uitgeprint. De serienummers worden pas gegenereerd op moment van verwerken order en zijn nog niet bekend.
     • Wanneer het aantal te printen etiketten niet overeenkomt met het aantal ingevoerde serienummers, dan worden er geen serienummers geprint.
    • Opgelost: een eerder gestarte order kan worden hervat wanneer de WMS-Dashboard-instelling ‘Tonen orders op scanner’ op ‘alleen eerstvolgende order’ staat.
    • Bug-fix: Mogelijke Crash is verholpen bij gebruik van grote bestanden van artikelafbeeldingen.

    WMS Magazijnontvangsten

    • Bij het invullen van een ontvangstregel kan in het artikel-zoekvenster op artikelnummer leverancier gezocht worden.
    • Melding is uitgebreid met informatie over betreffende orders als er backorders zijn voor het ontvangen artikel.
    • Probleem is opgelost dat melding niet zichtbaar is, wanneer er een toetsenbord in beeld is.
    • Foutmelding is verholpen die optrad bij invoeren van hetzelfde nieuw aangemaakte partijnummer bij 2 ontvangstregels.

    WMS Verplaatsingen

    • Probleem verholpen waarbij een ingetypte ‘VAN locatie’ werd overschreven door het scannen van de ‘NAAR locatie’.
    • Bij het hervatten van replenishment komt men niet meer in een lege overzichts-tab terecht.

    Maart 2022

    WMS Dashboard:

    • Opgelost defect ‘Automatisch toewijzen’ wijst nu ook verwerkte orders toe (in specifieke omstandigheden).
    • Tellijst kunnen toewijzen aan een scanner met de inventariseren app.
    • Filteren op vrije rubrieken.
    • Wis filters -knop, zichtbaar getoond.

    Orderpicken

    • Collo informatie ingeklapt kunnen tonen.
    • Etiketten printen vanuit invoerregel, extra layout mogelijkheid.
    • Verplicht controleren partij, partij die al is ingevoerd in King5.
    • Vrije rubriek(en) artikel tonen in de App, max 5.
    • Vrije rubriek(en) order tonen in de App, max 5.

    Inventariseren

    • Partijnummer automatisch ingevuld, indien één partij bekend is op de desbetreffende locatie.
    • Tabblad met overzicht van getelde items.

    Magazijnontvangsten

    • Vrije rubriek -artikel kunnen tonen in de ontvangstregel.
    • Artikel informatie tonen (vanaf plus).
    • Keuze mogelijkheid: verwijderen één ingevoerde regel of alle ingevoerde regels.
    • Bug-fix: Geen crash meer bij het gebruiken van de knop ‘Ontvangen’, na het invoeren of scannen van een bestelnummer.

    Verplaatsingen

    • Partijnummer automatisch ingevuld, indien één partij bekend op de desbetreffende locatie.
    • Tabblad met overzicht van verplaatste items

    Januari 2022

    WMS Dashboard:

    • Acties in multi-select tonen o.b.v. kolommen.
    • Kolom NIET vrijgeven voor factureren en apart voor leveren.
    • Meer info bij error melding.
    • Sorteringen, filters en kolomvolgorde en verbergen/tonen kolommen per gebruiker opgeslagen.
     • Let op: Al ingestelde filters, sorteringen en kolomvolgordes moeten mogelijk opnieuw worden ingesteld.
    • Verplaatsingen:
     • NAAR-locatie optioneel default kunnen maken.
     • Blokkerende melding indien voorraad op de VAN-locatie negatief wordt.
     • Verplicht scannen.
    • Inventariseren:
     • Automatisch verwerken van mutaties.
     • Koppelen onbekende barcode wel/niet toestaan.
    • Orderpicken: niet meer tonen van voorraadhoudende artikelen (uitbreiding van de al bestaande instelling).
    • Magazijnontvangsten: Koppelen onbekende barcode wel/niet toestaan.

    Orderpicken:

    • Defect opgelost: Verkeerde colli getoond na switchen van administratie.
    • Batchpicking: Cumulatief picken mogelijk.​
    • Niet meer tonen van voorraadhoudende artikelen​.
    • ESC toets op de scanner en scanner vult artikelnummer en locatie automatisch in ‘= Dubbel tikken op het label en geen ESC toets’.
    • Foto’s ophalen en tonen.​
    • Dashboard instelling: niet meer tonen van voorraadhoudende artikelen (uitbreiding van de al bestaande instelling).

    Inventariseren:

    • Bugfixes​.
    • Negatieve voorraad kunnen inventariseren​.
    • Dashboard instelling:
     • Automatisch verwerken van mutaties.
     • Koppelen onbekende barcode wel/niet toestaan.

    Release Magazijnontvangsten:

    • Bugfixes​.
    • Handelingen bij printen etiketten vereenvoudigd.​
    • Automatisch verwerken magazijnontvangst​.
    • Wens: melding tijdens ontvangst van artikelen in backorders.​
    • Aantal artikelen in bestelling tonen​.
    • Koppelen onbekende barcode wel/niet toestaan.

    Release Verplaatsingen:

    • Bugfixes​
    • Dashboard instelling:
     • NAAR-locatie optioneel default kunnen maken.​
     • Blokkerende melding indien voorraad op de VAN-locatie negatief wordt.
     • Verplicht scannen.

    Release ProductDetails:

    • Niet terug kunnen keren naar inlogscherm.
    • Foto’s bij artikel tonen.
    • Extra artikel info, geblokkeerd voor verkoop en/of bestelling

    November/December 2021

    Magazijnontvangsten:

    • Versnelde workflow voor het afdrukken van etiketten tijdens het scannen.
    • De functies Printen en Opslaan zijn samengevoegd waardoor er minder handelingen in de app nodig zijn.
    • De performance bij het invoeren van veel artikelen, in combinatie met een grote gekoppelde bestelling is verbeterd.
    • Bug-fix:
     • Geen crash meer als er bij het herstellen van een fout per ongeluk op de camera wordt gedrukt.

    September/Oktober 2021

    WMS Dashboard:

    • Batches genereren (vanuit het orderoverzichtscherm een batch kunnen aanmaken)
    • Orderpicken: gepickte orders controleren
    • Orderpicken: instelling colli-keuze verplicht
    • ProductDetails: onderdeel voor de Enterprise
    • ProductDetails: productprijzen wel/niet toonbaar maken (instelling voor ProductDetails)

    Orderpicken:

    • Gepickte orders controleren
    • Instelling colli-keuze verplicht

    ProductDetails: 

    • Productprijzen wel/niet toonbaar maken
    • Artikelnummer in kunnen vullen

    Magazijnontvangsten:

    • BugFixes:
     • Koppelen van 1 serienummer-registrerend-artikel aan meerdere bestellingen
     • Incorrecte btw-code in magazijnontvangst in geval van artikelen van buitenlandse leveranciers

    Augustus 2021

    WMS Dashboard i.c.m. Verplaatsingen en Magazijnontvangsten:

    • Filteren (en nog steeds kunnen sorteren) op kolom “Order”.
    • Verplaatsingen: Afwijken van Default NAAR Locatie niet toegestaan.
    • Magazijnontvangsten: NAAR Locatie DEFAULT Locatie maken bij artikel.
    • Orders in het Dashboard tonen o.b.v. Verzamellijst afgedrukt.

    Orderpicken:

    • EAN code tonen.
    • Performance verbeteringen binnen Orderpicken.

    Magazijnontvangsten:

    • NAAR Locatie DEFAULT Locatie maken bij artikel.

    Verplaatsingen:

    • Artikellijst kunnen ophalen (incl. zoeken op EAN).
    • Bij verplaatsing nieuwe locatie default locatie maken.
    • Afwijken van Default NAAR Locatie niet toegestaan.

    Inventariseren:

    • Tellijst aanpassingen, deel 2.
    • Artikel zoekscherm: Ook zoeken op EAN code.

    Juli 2021

    WMS Dashboard i.c.m. Orderpicken:

    • Batchpicking uitsorteren in bakken:
     • Nieuwe bakken aanmaken
     • Bakken wijzigen (naam, bijbehorende omschrijving)
     • Bakken kunnen verwijderen
     • 1 order per bak als ook meerdere orders per bak
     • 1 order over meerdere bakken

    Orderpicken:

    • Collo’s die ingevuld zijn kunnen wijzigen en/of verwijderen.
    • Orderpicken i.c.m. papieren verzamel-lijst.
    • Alleen voorraadhoudende artikelen kunnen picken.
    • Batchpicking: bakken in bakken (Vanaf Plus)
    • Ondersteuning van de TransSmart koppeling

    Magazijnontvangsten:

    • SKU van Leverancier (barcode lezen).

    Juni 2021

    Orderpicken:

    • Etiketten afdrukken op orderregelniveau tijdens het picken van de order(s)

    Magazijnontvangsten:

    • Bestellijst met regels tonen
    • Lege/ beschikbare locaties kunnen zien
    • Historische locaties tonen
    • Etiketten afdrukken tijdens het invoeren van de ontvangstregel

    Verplaatsingen:

    • Locatie-selectie scherm uitgebreidt (incl. partij-informatie, THT datum etc.)
    • Replenishment: meer verplaatsen dan het aangegeven aantal mogelijk
    • Lege locaties tonen
    • Historische locaties van artikel weergeven

    Mei 2021

    WMS Dashboard: 

    • Vervoerder kunnen bepalen in het Dashboard
    • Orderhistorie voor geparkeerde orders

    Orderpicken: 

    • Meerdere serienummers registreren (Vanaf Pro)
    • Order wordt na leveren automatisch vrijgegeven voor facturering

    Magazijnontvangsten:

    • Serienummers binnen Magazijnontvangsten (Vanaf Pro)

    April 2021

    WMS Dashboard:

    • Orderoverzicht toont welke orders geparkeerd zijn.

    WMS Orderpicken:

    • Leverdatum kan in de App aangepast worden (vanaf Basis).
    • Order op een te-registreren parkeerlocatie (vanaf Plus).
    • Bij infoscherm overige locaties (Incl. voorraad) worden ook partijen en THT data getoond (vanaf Pro).
    • Controle op oudere partij (vanaf Pro).

    Maart 2021

    WMS Dashboard:

    • CC naar King-dealer bij abonnement-bestelling

    WMS Orderpicken:

    • Verkoopeenheden
    • Extra mogelijkheden Pickvolgorde
    • Willekeurig picken (vanaf Plus)

    WMS Inventariseren:

    • Probleem verholpen bij: ‘Door scannen, vrije telling: er wordt doorgeteld bij het scannen van ander artikel’.
     Probleem verholpen bij: ‘Vrije telling: laatst gebruikte locatie altijd voorzetten is niet altijd wenselijk’.

    Magazijnontvangsten:

    • Keuzemogelijkheden inkoopeenheden (deel 2)

    Februari 2021

    WMS Dashboard:

    • Vervoerderskolom.

    Orderpicken:

    • Batchpicking: Informatiescherm.
    • Totaal gewicht en volume weergeven bij selecteren colli.
    • Order op hold zetten, zonder een te-registreren parkeerlocatie (vanaf Plus).

    Inventariseren:

    • Bij Inventariseren mogelijkheid om barcode te koppelen aan een artikel.
    • Een veld wat verplicht ingevuld/gescand moet worden duidelijk aangegeven.
    • Artikelbestand ophalen zodra je op artikel tikt (Vrije telling).

    Magazijnontvangsten:

    • Bij magazijnontvangsten de mogelijkheid om een nieuwe barcode te koppelen aan een artikel.
    • Bestaande K5 artikel zonder barcode ontvangen.
    • Inkoopeenheden.

    Januari 2021

    Barcode 

    • Het kunnen filteren en corrigeren van barcodes.
    • De meest voorkomende scanbare codes en barcodes worden momenteel ondersteund (zie barcode-lijst).
     Beschikbaar voor:
     • Inventariseren
     • Magazijnontvangsten
     • Verplaatsingen
     • ProductDetails
     • Orderpicken (incl. SSCC codes ondersteuning)

    Orderpicken

    • Ondersteuning SSCC/GS1 codes (alleen beschikbaar binnen Orderpicken)
    • Colli sorteren op omschrijving (vanaf Basis)

    Inventariseren:

    • Artikelinfo-scherm met partij informatie
    • Laatste datum inventarisatie tonen (op basis van combinatie artikel/locatie/partij).
    • Voorraadverschil wel of niet tonen.
    • Artikelomschrijving tonen.

    December 2020

    Verplaatsingen app (onderdeel van WMS Inventariseren Plus en Pro, WMS Magazijnontvangsten Plus en Pro, WMS Orderpicken Plus en Pro):

    • Met de verplaatsingen kunnen meerdere Replenishment regels gelijktijdig worden verplaatst.

    WMS Dashboard & Orderpicken:

    • Collo sorteren op alfabetische volgorde (vanaf Basis).
    • Batchpicking: Meerdere orders picken op locatievolgorde (vanaf Plus).
    • Batchpicking: nieuwe Dashboard instelling “sortering orderregels in de app” (vanaf Plus).
    • Batchpicking: Filteren op batch bij orderlijst (vanaf Plus).
    • Batchpicking: Batch in de historie meenemen (extra kolom waarin gebruiker kan sorteren en filteren) (vanaf Plus).
    • Kolom Telefoonnummer en emailadres van Verzendadres binnen de orderlijst (vanaf Plus).
    • WMS Dashboard: bladeren door de orders in de overlay.
    • Orderpicken: achter de ‘i’, tekst op factuur tonen.
    • Vrije rubrieken bij de orders, en deze worden op orderregelniveau getoond.
    • Gewichten en volumes worden getoond op order- en orderregelniveau.

    Magazijnontvangsten:

    • Doorscannen binnen magazijnontvangsten (vanaf Basis)

    Product Details:

    • Overige voorraad tonen per artikel
    • Tonen van magazijn, locaties en voorraad per artikel
    • Artikel scannen mogelijk in het voorraad scherm

    November 2020

    WMS Magazijnontvangsten app:<

    • Artikelomschrijving kunnen tonen
    • Artikelen ontvangen zonder bestelling
    • Koppelen van magazijnontvangsten aan meerdere bestellingen
    • DEFAULT artikel locatie tonen & voorzetten
    • Overige artikel locaties tonen incl. voorraad
    • Niet in bestelling-geregistreerde artikelen toevoegen

    Oktober 2020

    Verplaatsingen App (onderdeel van WMS Inventariseren Plus en Pro, WMS Magazijnontvangsten Plus en Pro, WMS Orderpicken Plus en Pro):

    • Totaal aantal op locatie als default.
    • Default artikellocatie tonen en voorzetten Fase 1 (“VAN” en “NAAR” locatie).
    • Enkele regel kunnen verwijderen.
    • Overige artikellocaties tonen incl. voorraad.
    • Artikelomschrijving kunnen tonen.

    September 2020

    WMS Inventariseren App release (versie Basis, Plus en Pro):

    • Bij vrije telling alvast 1 bij het aantal invullen voor de artikelcode scan.
    • Doorscannen binnen Inventariseren.
    • Locatie vasthouden bij vrije telling.
    • Meervoudig hetzelfde artikel op dezelfde locatie tellen.

    WMS Dashboard release:

    • Afboeken overige voorraad op gescande locaties bij vrije telling.