Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

King 5.62 software

downloads | Handleidingen | release notes
Supportvraag

King 5.62 Download

Je vindt hieronder de King5.62 download.
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.

 

blanco

King 5.62 - Download & Instructie

Download King 5.62a1 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.62a

1. Controleer de systeemeisen en de Bekende problemen voor King 5.62a.
2. Maak een goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van al je King administraties inclusief het Qsysteem).
3.

Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.

 • Indien dit met King 5.48a (5.48.1050.1) of hoger is, dan kun je direct naar punt 4 gaan.
 • Is een lagere King-versie geïnstalleerd, raadpleeg dan in de juiste Update-handleiding: Stand-alone of Netwerk, het conversieschema voor de tussenstappen.
  Zie hieronder de tab ‘Handleidingen installatie & update’ .
4.

Zorg er voor dat al je administraties zijn omgezet naar je huidig werkende King-release, voordat je de nieuwste software gaat installeren en King gaat updaten.
NB. als King is geüpdatet naar de nieuwste versie dien je ook altijd je administraties bij te werken naar deze nieuwste update.

 • Dit kan door je in je huidige King aan te melden zonder administratie.
 • Ga vervolgens naar ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > UPDATE ADMINISTRATIE(S).
 • Selecteer hier alle administraties en update ze via de knop ‘Verwerken’.
5.

Download de programmatuur van King 5.62a
NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer. Gebruik voor de download Microsoft Edge of een andere webbrowser.

6. Kijk voor verdere instructies onder de tab ‘Handleidingen installatie & update’ hieronder. Kies het juiste installatie-document en volg de instructies.
7. Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate. Zie hiervoor de pagina Download King Webservices.

Release notes

Je kunt hier het overzicht: Nieuwe functionaliteiten in King 5.62a1 (pdf) downloaden.
Hierin tref je een nadere toelichting van onderstaande nieuwe onderdelen in King 5.62a1 aan.

Bekijk tevens het webinar met de highlights van de nieuwe topics in King 5.62a1.
Dit was een live webinar begin mei 2020.

King startscherm met tegels

Vanaf King 5.62a heeft startscherm een frissere blik gekregen. Op het startscherm zijn tegels met een snelkoppeling beschikbaar voor de functies die veel gebruikt worden.
Bekijk de instructievideo: Starttegels King 5.62a

Dashboard per debiteur

Er is een ‘Dashboard per debiteur’ toegevoegd. Je kan snel en overzichtelijk belangrijke financiële informatie van deze debiteur inzien.

Bankenkoppeling

Vanaf release 5.62 is het mogelijk om de banktransacties (rekeningafschriften van je Zakelijke bankrekening) van de grote banken automatisch in King in te lezen, zonder handmatige handelingen.
Per Bank worden 1x per dag (meestal ’s nachts) de banktransacties doorgestuurd.
Kijk voor meer uitkeg en instructies hierboven bij de tab Handleidingen.

Automatisch verwerken banktransacties

Je banktransacties kunnen automatisch gematcht en geboekt worden in je administratie(s). Dit houdt in dat zodra de transacties in King zijn ingelezen, King direct de bijbehorende debiteur-, crediteur- of grootboekrekening erbij zoekt en op de juiste facturen afboekt.
Kijk voor meer uitleg en instructies hierboven bij de tab Handleidingen.

Diverse wijzigingen

 • Import/Export XML NAW: de Contactpersoonsgegevens (t.b.v. email), bij tabblad ‘Documenten’ zijn nu ook te importeren en te exporteren.
 • Magazijnontvangsten: het pakbonnummer van de leverancier is verplicht in te stellen.
 • Productie:
  • Een artikel is te markeren als ‘Via directe productie’. Bij het invoeren van verkooporders worden deze artikelen automatisch in backorder gezet en gemarkeerd als ‘directe productie’ zodat er eenvoudiger productie-orders kunnen worden aangemaakt.
  • Er zijn meer debiteur- en ordergegevens mogelijk op afdruk en zoekvenster.
 • Invoeren orders: Via ‘Ga naar’-knop kun je nu ook naar de factuur- en uitleverhistorie van de betreffende order, indien van toepassing.
 • Koppeling met Trifact:
  • Zoekcode vullen bij nieuwe crediteur vanuit Trifact.
  • Omschrijving journaalpost overnemen vanuit Trifact.
  • Betere uitwisseling BTW en betalingsconditie met Trifact.
 • Offertes: De afhandeling van nieuwe prijsafspraken is verbeterd en instelbaar
 • Webservice inkoopfacturen: Je kunt nu ook (meerdere) digitale archiefstukken koppelen aan een inkoopfactuur.
 • Tabel met contactpersonen (tabRelatie): een extra veld is toegevoegd: RelCreated, om de datum en tijd van toevoegen te bewaren.
 • De performance van King is verbeterd

Juli 2020 v.01

Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in 5.62a1

Module Omschrijving
Aanmaningen Er worden meer bijlages met de email meegestuurd dan dat er vervallen aanmaningen zijn
Afdrukformaten Bij ‘overnemen Stamgegevens’ worden de bestandsnamen van de Afdrukformaten niet overgenomen.
Afdrukken productie-orders Wens Bij productie orders ook de debiteur / order gegevens (NAW) afdrukken
Afdrukken saldo-analyse Afdrukken saldo-analyse voor betreffende rekening geeft uitklapper King!
Afdrukken uitvoerverslag documenten afdrukken via Job gebruikt niet de juiste layouts
Algemeen Openstaande post komt dubbel in betaalopdracht
Algemeen Wens: Zoekcode vullen bij aanmaken crediteur vanuit Trifact
Algemeen Wens: Omschrijving journaalregel overnemen uit Trifact
Algemeen King maakt UBL document met ongeldige tekens
Algemeen Webservice archiefstuk toevoegen ontbreekt in oude administraties
Algemeen XML orders moeten steeds 2 dezelfde specificatieregels hebben om geleverd te kunnen worden
Automatisch aanmaken bestellingen Bestelling uit besteladvies krijgt kortingBEDRAG mee ipv PERCENTAGE zonder opgaaf in Inkoopeenheid
Automatisch aanmaken bestellingen Besteladvies kan zonder probleem worden verwijderd als een andere gebruiker deze aan het wijzigen is (geen locking)
Betalingsanalyse debiteuren Betalingsanalyse neemt ook betaalde posten mee
Export wens: bij Exporteren XML-bestand met debiteuren ook de contactpersonen en emailkeuze van documenten kunnen exporteren
Factuurhistorie Wens : vanuit verkooporder factuur- en uitleverhistorie op kunnen roepen via Ga naar-knop
Factuurhistorie Bijna alle Vrije rubrieken niet zichtbaar in de factuurhistorie na facturatie
Helpsysteem BIC is niet meer verplicht: alles van ICMGEB_NAWBIC kan verwijderd worden
Helpsysteem Typefoutje in de Help van het Dashboard
Helpsysteem Artikeldimensie-velden niet vermeld in de Help
Import XML EAN-code komt meer dan eens voor bij order- en factuurdebiteur
Infovensters artikelen Uitklapper bij ‘Weergeven – Toevoegen vrije rubriek aan zoekvenster’
Inkoopfacturen Openen ontvangsten vanuit inkoopfacturen en openen artikelvenster traag
Inkoopfacturen vervaldatum opnieuw bepalen als factuurdatum wordt aangepast.
Installatie King De conversie van ‘King 5.58 of ouder’-administraties, is niet mogelijk in King5.61a1
Invoeren bestellingen Gebruiker kan in het veld Inkoopprijs de kostprijs ophalen ondanks uitgeschakeld recht daarvoor
Invoeren orders Wens : Artikel kunnen markeren wanneer artikel via ‘directe productie’ moet worden meegenomen bij invoeren orders
Invoeren orders Melding dat beschikbare voorraad ontoereikend is wordt dubbel getoond
Invoeren orders Uitklapper bij invoeren order als je de vooraf ingestelde Meldingen ‘negeert’.
Invoeren orders Ordernummer niet meer gegenereerd bij het aanmaken van een order vanuit openstaande orders per debiteur
Invoeren orders Artikelen ten onrechte vrijgegeven via menu punt Muteren Backorders vrijgeven
Invoeren orders Bij accepteren offerte worden gelijknamige vrije rubrieken niet overgenomen van de debiteur.
Invoeren orders Wens : bij importeren van orders ook de instellingen Deellevering niet toegestaan nalopen
Landen Landcodes ISO-2 en ISO-3 komen niet overeen
Levering In layout ingestelde Kopie van pakbon zorgt ervoor dat er geen origineel afgedrukt wordt
Levering Deellevering bij directe levering boekt bij de 2e deellevering de totale kostprijs van de order i.p.v. kostprijs van de deellevering
Magazijnontvangsten Wens: pakbonnummer leverancier verplicht in kunnen geven bij magazijnontvangst
Magazijnontvangsten Partijnummer ten onrechte verplicht bij ontvangen van nul artikelen die in de bestelling gecorrigeerd of later ontvangen worden
Offertes Prijsafspraken verdwijnen bij het accepteren van offertes
Offertes Wens : prijsafspraak met rechtermuisknop aanpassen functie default omdraaien
Offertes Afdrukformaat met variabele bijlagen werkt niet bij relaties
Onderhoud betalingsvoorstellen Bij het verwerken van een verzamelregel in betalingsopdracht, crasht King
Openstaande posten Uitklapper bij zoekvenster openstaande posten per debiteur/crediteur, na wijziging zoekmethode
Productie-orders Bij het produceren van productieorder (gekoppeld aan verkooporder), gaan artikelen uit backorder maar het ‘aantal deze facturering’is niet aangepast
Productie-orders productieorder: aantal te produceren klopt niet
Projecten Via projectfactuur komt er géén UBL factuur, alleen PDF wordt gegenereerd.
Projectpermissies Bij invoeren projectmutaties wordt de Gebruikerstoestemming niet meer toegepast
Webservices algemeen Vrije rubrieken van offertes zijn niet te wijzigen, behalve bij status Concept
Webservices algemeen Wens: Webservice om Digitaal archiefstukken te kunnen koppelen aan inkoopfactuur