Nieuwe naam, nieuwe look, dezelfde service

Kleinschaligheids investerings aftrek (KIA)

berekening | KIA lay-out in KING5

Als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
De KIA is een aftrekpost op uw winst.

  • Kijk op de website van de belastingdienst om te bepalen of je in aanmerking komt voor investeringsaftrek, en voor de hoogte van dit bedrag.

Om in King een berekening van de KIA 5.66a te zien, voor het boekjaar 2021, hebben we een layout met berekeningen gemaakt: KIA_5.66_2021.zip.

  • Bewaar dit zip-bestand (tijdelijk) en unzip voor de lay-out.
  • Kijk in King5 onder ‘Financieel > Activa > Afdrukken overzicht investeringen’. Hier kun je de KIA-layout gebruiken.
  • Kies voor ‘Muteren layouts’ en volg verder de stappen in de handleiding ‘Layout kopiëren (pdf)’.