Gegevens uitwisselen met de accountant kan met King via het uitwisselen van voorlopige boekingsgangen of een backup te geven van je administraties. Je kunt je accountant ook toegang tot je...