Bekende problemen King5

Problemen | Oplossingen
contact

Bekende problemen King 5

Wij zijn continu bezig met het verbeteren en optimaliseren van onze software.

Op deze pagina staat een overzicht van problemen en de beschikbare oplossing(en).

Pakket/Release 5.63a
Programma CBS Aangifte
Probleem Per 1 januari 2021 heeft het CBS enkele veranderingen doorgevoerd in de opgave over de internationale handel in goederen.
Het nieuwe invulveld ‘Land van Oorsprong’ wordt in King nog niet gevuld met informatie uit je administratie.
Oplossing Neem contact op met de helpdesk. Wij hebben een script beschikbaar om de exportdata aan te vullen.
Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt.
Geplaatst 23-02-2021

 

Pakket/Release 5.63a
Programma Bankieren
Probleem

Door een storing bij de Rabobank in november 2020 zijn de afschriften van 14-11-2020 en 15-11-2020 niet doorgezet naar de import voor King. Deze bankafschriften kwamen namelijk pas binnen ná de mutaties van 16-11-2020 bij King Software.

King houdt bij tot wanneer de mutaties zijn ingelezen, deze datum wordt gebruikt om te zorgen dat alleen mutaties na deze datum worden ingelezen. Zo komen bankmutaties niet dubbel in King.

Nu zijn eerst de mutaties van de 16e ingelezen, en de mutaties van de 14e/15e zijn daardoor overgeslagen.

NB. Hetzelfde is voorgevallen bij de Rabobank voor de bankafschriften van 18 december 2020

Oplossing
 • Controleer of de Rabobank bankafschriften van 14 en 15 november 2020 in King zijn ingelezen (NB. en/of 18 december).
 • Zo niet, download deze bankmutaties handmatig vanuit de Rabobank in King.
Geplaatst 22-12-2020 / 23-12-2020

 

Pakket/Release 5.63a1
Programma  Aangifte Omzetbelasting / Aangifte intracommunautaire prestaties
Probleem

Door Logius (overheidsinstelling achter Digipoort) is besloten dat per 01-01-2021 een aantal beveiligingscertificaten niet langer gebruikt mogen worden om aangiften in te dienen of de status op te vragen.

Onze software is hierop aangepast, maar na 31 december 2020 is het niet meer mogelijk om de status/ontvangstbevestiging op te halen van aangiften die vóór 28 november 2020 zijn ingediend.

Oplossing
 • Ons advies is om na het indienen van de aangifte meteen de status/ontvangstbevestiging op te vragen.
 • Voor aangiften waarvoor dat nog niet is gedaan adviseren wij dit voor 31-12-2020 te doen.
Geplaatst 15-12-2020

 

Pakket/Release 5.63a1
Programma Invoeren journaalposten
Probleem Bij het invoeren van een journaalpost in de Bank, zie je geen Openstaande Posten onder het veld ‘Fact./ref.nr.’. Dit komt voor wanneer je in het boekstuk eerst een boeking op een balans of resultatenrekening hebt gemaakt.
Oplossing

Geef bij het veld ‘Rekeningnummer’ eerst het juiste debiteuren- of crediteurennummer in. De openstaande posten van deze relatie worden getoond.

Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt.

Geplaatst 08-12-2020

 

Pakket/Release 5.63a1
Programma Invoeren orders
Probleem De grootte van het paneel ‘Referentie’ wordt niet bewaard.
Oplossing Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt.
Geplaatst 08-12-2020
Pakket/Release 5.62a
Programma Bankieren
Probleem King maakt bij het verwerken van banktransacties van elke regel een stuknummer, dit moet per boekstukdatum.
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst  16-10-2020

 

Pakket/Release 5.62a
Programma Belastingaangifte
Probleem Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een publiek uitgegeven PKI-Overheidscertifaat (G#-certificaat) te gebruiken om je OB/ICP aangifte te versturen. Alleen een EV-certificaat (private PKI-certificaat) kan dan nog worden ingediend.
Oplossing Met behulp van onze Helpdesk (088-0335340) kunnen gebruikers met King 5.62 geholpen worden met een workaround. Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 29-09-2020

 

Pakket/Release 5.62a
Programma Algemeen
Probleem De rekenmachine bij prijs-, kortings- en aantallen-velden, werkt niet meer (uitgeschakeld)
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 15-09-2020

 

Pakket/Release 5.62a
Programma Debiteuren – dashboard
Probleem Het dashboard debiteuren is traag bij debiteuren met een aanzienlijke factuurhistorie.
Oplossing Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt. Neem contact op met de Helpdesk van King om dit aan te passen.
Geplaatst 11-08-2020

 

Pakket/Release 5.62a
Programma Bankieren
Probleem Bankpakket ‘Rabo Zakelijk’ koppelt niet.
Oplossing Bankpakket moet ‘Rabo Internetbankieren Professional’ zijn.
Geplaatst 11-08-2020
Pakket/Release 5.61a
Programma Aanmaken betalingsopdrachten
Probleem Bij het inlezen van het bestand met betalingsopdrachten bij de ABN-AMRO komt de melding: ‘veld Ctrl-Sum ontbreekt op bestandsniveau’.
Oplossing Wijzig het volgende: Via Algemeen > Algemene bestanden > Eigen bankrekeningen > kies de juiste bankrekening: klik op Wijzigen. Zet het bankpakket om naar ‘ABN AMRO Internetbankieren’ via de knop ‘Wijzig pakket’.
Geplaatst 07-02-2020

 

Pakket/Release 5.61a
Programma Afsluiten boekjaar
Probleem De gehele eindbalans van het vorige boekjaar wordt via ‘aansluiting met vorig boekjaar’ telkens opnieuw als Beginbalans toegevoegd.
Oplossing Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt. Neem contact op met de Helpdesk van King om deze boekingsregel(s) te herstellen.
Geplaatst 07-02-2020

 

Pakket/Release 5.61a2
Programma Inlezen bankmutaties
Probleem Bestanden in MT940 formaat zijn opgemaakt in ASCII formaat en worden aangeboden met een 2-cijferig jaartal (dd-mm-yy). King vertaald het jaartal ’20 naar 1920 in plaats van naar 2020.
Oplossing

Er zijn 2 mogelijke workarounds:

1. Download in je bankomgeving het nieuwere bestandstype CAMT.053 in plaats van MT940. Selecteer in King bij Bankieren onder het ‘Inlezen bestand met mutaties’ het bestandsformaat ‘King Internetbankieren’ en lees je ‘CAMT.053’ bestand in.

Dit bestandstype geeft meer informatie mee per journaalpost. King zal automatisch meer herkennen en boeken.

2. Download in je bankomgeving het MT940 bestand. Selecteer in King bij Bankieren onder het ‘Inlezen bestand met mutaties’ het bestandsformaat ‘King Internetbankieren’ en lees je MT940 bestand in.

Op deze manier worden de jaartallen in het journaal aangevuld tot 4 cijfers waarna de journaalposten correct worden verwerkt. Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.

Geplaatst 07-01-2020

 

Pakket/Release 5.61a2
Programma Inlezen ASCII journaalposten
Probleem Indien in het te importeren bestand een 2-cijferig jaartal bij de vervaldatum (dd-mm-yy) is ingegeven, vertaald King het jaartal ’20 naar 1920 in plaats van naar 2020. Dit gebeurt alleen indien je in boekjaar 2019 een boeking maakt met een 2-cijferig jaartal in de vervaldatum. Een boeking in 2020 met boekdatum en vervaldatum in 2020 geeft dit probleem niet.
Oplossing

Gebruik waar mogelijk een 4 cijferige vervaldatum: dd-mm-yyyy.

Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.

Geplaatst 20-11-2019

 

Pakket/Release 5.61a2
Programma Import XML-orders
Probleem Wanneer voor verschillende adressen dezelfde EAN-code wordt gebruikt krijg je ten onrechte de melding: ‘EAN-code komt meer dan eens voor bij order- en factuurdebiteur! (EAN-code: …) (laatste XML-element: ORK_FACTUURADRESEANCODE)’.
Oplossing E-mail het betreffende XML-bestand met de precieze foutmelding naar support@kingsoftware.nl voor analyse van het bestand om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele oplossing. Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt.
Geplaatst 22-10-2019

 

Pakket/Release 5.61a1
Programma Invoeren orders
Probleem Bij het toevoegen van een order via ‘Openstaande orders per debiteur’ wordt het ordernummer niet meer automatisch gegenereerd.
Oplossing

Workaround:

Als het ordernummer gegenereerd moet worden stel je dat in bij de ‘Vaste gegevens orders/facturering’, tab ‘Order-defaults’.

Selecteer hier de rubriek ‘Ordernummer’ en genereer alsnog het ordernummer met de functietoets F9.

Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.

Geplaatst 13-09-2019

 

Pakket/Release 5.61a1
Programma Algemeen – Conversie administratie
Probleem Na de installatie en conversie naar King 5.61a1 worden alle debiteuren die in de administratie als Web-klant staan geregistreerd ten onrechte opnieuw aangeboden aan de webshop.
Oplossing

Workaround:

 1. Voordat je update naar King 5.61a1 eerst de wachtrij synchroniseren.
 2. De KingWSC uitzetten in Geplande taken, als dit geautomatiseerd gaat.
 3. De update naar King 5.61a1 uitvoeren.
 4. De wachtrij handmatig legen.
 5. De KingWSC weer activeren.

Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.

Geplaatst  29-08-2019

 

Pakket/Release King 5.61a1
Programma Algemeen – Conversie administratie
Probleem Wanneer een administratie vanuit King 5.58a of een oudere release geconverteerd wordt naar King 5.61a1 krijg je de volgende foutmelding: Update conversie DA72094444 is niet beschikbaar. Administratie … kan niet worden geconverteerd.
Oplossing

Installeer eerst King 5.59a en converteer de administratie(s) eerst naar King 5.59a. Installeer vervolgens King 5.61a en converteer (update) de administratie(s). Open de administraties in 5.59a voordat je de volgende upgrade naar 5.61 uitvoert.

Installeer vervolgens King 5.61a en converteer de administratie(s) naar King 5.61a.

Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.

Geplaatst 21-08-2019
Pakket/Release King 5.60a
Programma Import Orders XML
Probleem

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat na het importeren van een order in de order het keuzevakje ‘Meenemen in CBS-aangifte’ op de tab CBS niet wordt aangevinkt terwijl deze wel aan de voorwaarden voldoet. Dit gaat fout wanneer:

 • Bij de debiteur op de tab Ordergeg. de volgende rubrieken als volgt zijn ingesteld:
  • Verzendadres: Verzendadres
  • Verzendadresnr.: Leeg
 • In het XML-bestand is de tag <ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE> niet opgenomen;
 • In het XML-bestand is wel een verzendadres in het buitenland maar binnen de EU opgenomen. 
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 11-04-2019

Pakket/Release King 5.60a
Programma Webservices Algemeen – Archiefstuk toevoegen
Probleem Het kan voor komen dat in een administratie de Webservices Archiefstuk_Toevoegen niet aanwezig is.
Oplossing Dit is op te lossen door onderstaand script in de database door te voeren. Download het script ‘WebSvcProc_Archiefstuk_Toevoegen.erc’ en volg de procedure in het document: ‘Procedure_script_WebsSvcProc_Archiefstuk_Toevoegen’ (pdf)
Geplaatst 11-04-2019

Pakket/Release King 5.60a
Programma Overnemen stamgegevens
Probleem Bij het overnemen van stamgegevens via Diversen > Overnemen stamgegevens kan je in sommige gevallen de volgende foutmelding krijgen: Column ‘…’ in table ‘tab…’ cannot be NULL
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 09-04-2019

 

 

 

Pakket/Release King 5.60a
Programma Import Orders XML
Probleem

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat na het importeren van een order in de order het keuzevakje ‘Meenemen in CBS-aangifte’ op de tab CBS niet wordt aangevinkt terwijl deze wel aan de voorwaarden voldoet. Dit gaat fout wanneer:

 • Bij de debiteur op de tab Ordergeg. de volgende rubrieken als volgt zijn ingesteld:
  • Verzendadres: Verzendadres
  • Verzendadresnr.: Leeg
 • In het XML-bestand is de tag <ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE> niet opgenomen;
 • In het XML-bestand is wel een verzendadres in het buitenland maar binnen de EU opgenomen. 
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 11-04-2019

Pakket/Release King 5.60a
Programma Webservices Algemeen – Archiefstuk toevoegen
Probleem Het kan voor komen dat in een administratie de Webservices Archiefstuk_Toevoegen niet aanwezig is.
Oplossing Dit is op te lossen door onderstaand script in de database door te voeren. Download het script ‘WebSvcProc_Archiefstuk_Toevoegen.erc’ en volg de procedure in het document: ‘Procedure_script_WebsSvcProc_Archiefstuk_Toevoegen’ (pdf)
Geplaatst 11-04-2019

Pakket/Release King 5.60a
Programma Overnemen stamgegevens
Probleem Bij het overnemen van stamgegevens via Diversen > Overnemen stamgegevens kan je in sommige gevallen de volgende foutmelding krijgen: Column ‘…’ in table ‘tab…’ cannot be NULL
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 09-04-2019

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Release 5.59a” tab_id=”1511452374597-9b10ed42-fe6a”][vc_column_text]

Release 5.59a

 

Pakket/Release King 5.59a
Programma Webservice Digitaal archief
Probleem Het kan voorkomen dat in een bestaande administratie de webservices voor het toevoegen van een digitaal archiefstuk niet aanwezig is.
Oplossing Dit is op te lossen door onderstaand script in de database door te voeren. Download het script ‘WebSvcProc_Archiefstuk_Toevoegen.erc
Geplaatst 26-3-2019

 

Pakket/Release King 5.59a
Programma Koppeling webwinkel SOAP
Probleem Als er een te kleine batch-grootte is ingesteld bij Opties in de King Webshop Client (KingWSC), kan het voorkomen dat niet alle artikelen worden opgenomen in de webwinkel.
Oplossing Stel een hogere batch-grootte in (bijvoorbeeld 1024 Kb). Hoe hoger de batch-grootte, hoe meer informatie er per batch in 1 keer wordt gecommuniceerd aan de webwinkel. Dit probleem wordt definitief opgelost in King 5.60a.
Geplaatst 28-02-2019

 

Pakket/Release  5.59a1
Programma Afsluiten boekjaar
Probleem Dubbele balansboekingen in 2018 en/of 2019 na ‘Beginbalans opnieuw boeken’ Niet alle balansboekingen waren verwijderd of tegen-geboekt.
Oplossing

Status van ‘Definitief’ afgesloten boekjaar wijzigen naar ‘Voorlopig’ met script(s), correcties toevoegen en het boekjaar opnieuw afsluiten.

 • Download het script ‘2018Def2Voorl.erc’ als je de beginbalans van 2018 voorlopig wilt maken.
 • Download het script ‘2019Def2Voorl.erc’ als je de beginbalans van 2019 voorlopig wilt maken.

Volg de procedure in het document ‘Procedure_script_Def2Voorl’ (pdf)

Geplaatst 16-01-2019

 

Pakket/Release 5.59a1
Programma Import orders XML
Probleem Een bij de debiteur onbekend verzendadres wordt vanuit de XML-import met orders wel toegevoegd aan de debiteur, maar niet opgenomen in de geïmporteerde order. Dit gaat fout wanneer: • de tags tags <ORK_VERZENDADRESSOORT> en <ORK_VERZENDADRESNUMMER> niet zijn opgenomen in het XML-bestand; • en de tags die onder de tag <ORK_VERZENDADRES> horen, wel zijn opgenomen in het XML-bestand; • en de functionaliteit Koppeling met IDEP (CBS) is geactiveerd in de administratie; • en de tag  <ORK_MEENEMENINCBSAANGIFTE> is niet opgenomen in het XML-bestand of heeft geen waarde.
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 12-10-2018

 

Pakket/Release 5.59a1
Programma King Webservices
Probleem KingWebservices geeft bij gebruik van Windows Small Business Server de foutmelding: HTTP Error 500.19 – Internal Server Error.
Oplossing Aan een oplossing wordt gewerkt.
Geplaatst 08-10-2018

 

Pakket/Release 5.59a1
Programma Afdrukken facturen
Probleem Bij batchfacturering volgt alleen van de 1e factuur een kopiefactuur en van de overige facturen niet. Dit komt voor wanneer de sortering van de kopiefacturen staat op: ‘Eerst alle originele facturen, dan alle kopieën’.
Oplossing Stel de sortering van de kopiefacturen in het voorloopscherm ‘Afdrukken facturen’ in op: ‘per factuur: eerst origineel, dan kopieën’. Nu krijg je wel van alle facturen een kopiefactuur. Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 26-09-2018

 

Pakket/Release 5.59a1
Programma Conversie
Probleem In bepaalde situaties loopt King vast wanneer je via Algemeen > Administratie > Update administratie(s) een groot aantal administraties hebt geselecteerd om te updaten.
Oplossing Ga naar de laatste King release waarin dit probleem is opgelost, en volg de instructies om King te downloaden en te installeren.
Geplaatst 26-09-2018

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Blanco.db” tab_id=”1597152772232-4c043040-5fbb”][vc_column_text]

Download Blanco.db

Om te voorkomen dat je na het aanmaken van een nieuwe administratie of na het reorganiseren van een bestaande administratie de scripts opnieuw moet doorvoeren, is een nieuwe Blanco.db gemaakt, waarin de laatste scripts al zijn verwerkt. Zie: Downloads > Demo-administraties[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]